Neispunjeno

Još uvijek nije došlo do numeracije službenih vozila na nivou FBiH

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH (FBiH) Adis Arapović najavio je da bi do kraja petog mjeseca 2021. godine trebalo doći do numeracije službenih vozila na nivou FBiH. Međutim, iz Vlade FBiH još uvijek nema informacija da li je donesena posebna uredba ili pravilnik o vizuelnom označavanju službenih vozila, i da li je uspostavljen jedinstveni Registar službenih vozila.

Foto: BH portal
Foto: BH portal

Arapović je, početkom februara 2021. godine, uputio zahtjev Vladi FBiH za dostavljanje podataka o svim službenim vozilima na nivou FBiH, a Istinomjer je tragom Arapovićevog zahtjeva analizirao dostupne podatke o broju službenih vozila institucija, agencija, zavoda i kompanija u FBiH, te se ovom temom bavio u analizi U Federaciji BiH više od dvije i po hiljade službenih vozila”.

Gostujući na BHRT-u, Arapović je istakao da je “na Parlamentu konačno prošao predloženi zaključak”, te da se u narednih 30 dana od Vlade treba dobiti uredba ili pravilnik kojim će uspostaviti jedinstveni registar službenih vozila, nakon kojeg se zatim ide u obilježavanje, odnosno označavanje svakog službenog vozila, izuzev onih koje koriste štićene osobe.

Ja danas evo sa velikim zadovoljstvom, nadam se ne uzalud, mogu najaviti da ćemo najdalje do kraja maja, dakle do kraja petog mjeseca imati numeraciju službenih vozila na nivou Federacije odnosno da ćemo vidjeti hiljadu i po vozila kao dokaz snage ovog entiteta.

Adis Arapović, 31. 3. 2021.

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da dopuni postojeću Uredbu o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine, (“Službene novine Federacije BiH”, br. 09/13) ili donese posebnu uredbu ili pravilnik o vizuelnom označavanju službenih vozila u organima uprave u Federaciji BiH. (…) Zadužuje se Vlada Federacije BiH da uspostavi jedinstveni Registar službenih vozila u organima uprave i drugim javnim institucijama i preduzećima u većinskom vlasništvu Vlade Federacije, a koji će sadržavati sve bitne informacije o službenim vozilima, kao što su marka i tip vozila, godina proizvodnje, nabavna cijena, datum nabavke, ugovorni organ, prodavac, pređeni kilometri, boja, vlasništvo i/ili ustupanje na korištenje, itd. (…) Donošenje akata iz stava I, II i III će biti okončano 30 dana od donošenje ovog Zaključka, a Vlada će izvjestiti Predstavnički dom o realizaciji ovog Zaključka 60 dana od njegovog donošenja.

Zaključak usvojen 30. 3. 2021.

U međuvremenu je zastupnik Arapović, 21. 4. 2021. godine, poslao dopis kabinetu premijera Federacije BiH u vezi realizacije pomenutog zaključka usvojenog na 20. redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 30. 3. 2021. godine.

S obzirom da je Vladi naloženo provođenje ovog Zaključka u roku od 30 dana, ovim putem Vam se kao predlagač predmetnog Zaključka stavljam na raspolaganje za eventualnu pomoć ili učešće u realizaciji Zaključka, ukoliko to smatrate potrebnim. Nadam se da izuzetan interes javnosti za realizaciju ovog Zaključka, kao i objektivna potreba za uređivanjem ovog segmenta raspolaganja javnom imovinom i Vama predstavlja dovoljan motiv da se ovaj zadatak provede bez nepotrebnog i neopravdanog kašnjenja.

Adis Arapović, 21. 4. 2021.

I mjesec dana kasnije Arapović je poslao urgenciju Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj je tražio “hitno izjašnjanje Vlade Federacije BiH o poduzetim aktivnostima na realizaciji Zaključka i krajnjem roku do kojeg će isti biti u potpunosti realiziran”.

Kao što znate Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na svojoj 20. redovnoj sjednici 30. 3. 2021. godine donio je Zaključak kojim se Vlada FBiH, između ostalog, “zadužuje da dopuni postojeću Uredbu o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ili donese posebnu Uredbu ili Pravilnik o vizuelnom označavanju službenih vozila u organima uprave u Federaciji BiH“, te da “uspostavi jedinstveni Registar službenih vozila”. S obzirom da je Vladi naloženo provođenje ovog Zaključka u roku od 30 dana, da je do danas prošlo već 55 dana, da je time zadati rok probijen, ovim putem, kao predlagač predmetnog Zaključka tražim HITNO izjašnjanje Vlade Federacije BiH o poduzetim aktivnostima na realizaciji Zaključka i krajnjem roku do kojeg će isti biti u potpunosti realiziran.

Adis Arapović, 25. 5. 2021.

U odgovoru na upit Istinomjera, Arapović navodi da nema saznanja da li Vlada nešto radi po ovom pitanju, te da “na svakoj nadolazećoj sjednici Vlade očekuje tačku dnevnog reda kojom se realizira predmetni Zaključak”.

Istinomjer je upit u vezi provedbe pomenutog zaključka poslao i Vladi Federacije BiH, no do momenta zaključenja ovog teksta nismo zaprimili odgovor, niti je na zvaničnoj web stranici Vlade FBiH moguće doći do više informacija.

S obzirom na činjenicu da je gostujući na BHRT-u, 31. 3. 2021. godine, najavio numeraciju službenih vozila na nivou Federacije BiH do kraja maja ove godine, a da do toga još uvijek nije došlo iako je nakon usvojenog Zaključka poslao niz urgencija Vladi FBiH, Istinomjer pomenuto obećanje Adisa Arapovića ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!