Neutemeljeno

Dević neutemeljeno o zaslugama Vlade FBiH za naknade porodiljama u KS

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) Mahir Dević gostovao je na N1 televiziji 2. februara 2022. godine, te se tom prilikom dotakao i teme Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u KS.

Screenshot: N1

Skupština KS usvojila je 28. decembra 2021. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, na osnovu kojeg će svaka porodilja tokom 12 mjeseci dobijati mjesečni novčani iznos u visini prosječne plate u Federaciji BiH.

Tokom razgovora o toj temi, Dević je na pitanje voditeljice zašto nije bilo ovakvih inicijativa vezanih za porodilje dok je SDA bila na vlasti, odgovorio da takav potez diktira visina budžeta:

Zato što je falilo ovih 350 miliona KM koje nije napravila ova vlada, već su ih dobili od Federacije. (…) Razlika budžeta KS u 2014, koji je bio 798,5 miliona, i budžeta KS u 2021. godini je 345 miliona veći budžet zahvaljujući prihodima koji su porasli u Federaciji BiH.

Mahir Dević, 2.2.2022.

Iako nije precizirao, Dević je u kontekstu budžeta KS za 2021. godinu vjerovatno govorio o rebalansu budžeta, budući da tek tada razlika sa 2014. godinom odgovara spomenutom iznosu od 345 miliona KM. Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu iznosio je 798.500.000 KM. U 2021. godini, budžet je bio u visini od 974.200.500 KM, dok je rebalansom za tu godinu utvrđen budžet u iznosu od 1.143.627.972 KM.

Dević je povećanje budžeta KS u 2021. godini pripisao zaslugama Vlade FBiH, odnosno transferima koje Vlada FBiH vrši nižim nivoima vlasti. Međutim, kako je evidentno iz rebalansa budžeta KS za 2021. godinu, stavke koje se tiču primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti zbirno iznose oko 77 miliona KM:

732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti: 63.046.170 KM

742000 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti: 14.671.688 KM

Izmjene i dopune budžeta KS za 2021. godinu

Dakle, povećanje od 345 miliona KM u odnosu na 2014. godinu, ni od 169 miliona, koliko je rebalans budžeta veći od inicijalnog za 2021. godinu, nije rezultat striktno transfera Vlade FBiH ovom kantonu, kako je to Dević ustvrdio.

Vlada Federacije BiH je u septembru 2021. godine donijela odluku kojom je utvrdila raspodjelu sredstava kantonima u iznosu od 200 miliona KM utvrđenih budžetom FBiH za 2021. godinu na razdjelu “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – KANTONI – sredstva iz aranžmana s MMF-om”. Od ukupnog iznosa, Kantonu Sarajevo pripalo je 36.178.423 KM.

Kako je u svom izlaganju tokom sjednice Skupštine KS na kojoj je usvojen rebalans budžeta KS za 2021. godinu izjavio ministar finansija KS Davor Čičić, “glavni iznosi povećanja budžeta odnose se na razgraničene prihode iz prethodnih godina koji iznose 114.398.426 KM”:

Važno je istaći strukturu razgraničenih prihoda iz prošle godine, koja iznose preko 114 miliona KM i najveća su stavka uvećanja budžeta. Nju čine namjenski prihodi od 50.520.640 KM, zatim vlastiti prihodi Univerziteta u Sarajevo od 17.255.043 KM, transferi sa drugih nivoa vlasti u iznosu od 14.311.903 KM, donacije u iznosu od 641.664 KM, kao i primici od kredita.

Davor Čičić, 3.11.2022.

Pored toga, činjenica je i da je Vlada KS sredstva iz budžeta za naknade porodiljama kako aktuelna, tako i prethodne, mogla izdvojiti i bez transfera viših nivoa vlasti, budući da su za potrebe amandmana na izmjenu iznad spomenutog zakona koji reguliše ovu materiju izdvojena sredstva od 29 miliona KM, što je 3% ukupnog iznosa budžeta za 2021, odnosno 4% za 2022. godinu, koje je Dević uzeo za primjer.

Uzevši u obzir sve navedeno, tvrdnje Mahira Devića da je Vlada KS povećala mjesečne naknade porodiljama samo zahvaljujući novcu “dobijenom” od Vlade FBiH Istinomjer ocjenjuje neutemeljenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!