Sačinjen prednacrt zakona koji podrazumijeva uspostavu rezervnog sastava policije FBiH

Zakon koji podrazumijeva uspostavu rezervnog sastava Federalne policije upućen je u zakonsku...

Sanacija ulice Ferhadija

Sanacija ulice Ferhadija najavljena je u maju ove godine, a načelnik Opštine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić istakao je da su nove ploče kvalitetnije, te da neće pući kao...

Istinomjer za VOA: Pregled mjeseca maja

Most na rijeci Savi kod Svilaja nije završen do kraja maja što je bio prvobitni rok za njegov završetak. Osim toga u BiH još uvijek nije uspostavljena ni vlast na državnom niti na nivou federacije...