Analize

Da li će se ukazati svjetlo na kraju tunela Hranjen?

Mjesec nakon što je Istinomjer objavio da bi radovi na izgradnji tunela Hranjen uskoro mogli biti obustavljeni, do toga je i došlo, a iz preduzeća Autoceste FBiH saopćeno je da se radovi na spomenutom tunelu ne mogu nastaviti jer su potrebna dodatna sredstva za dalju realizaciju ovog projekta.

Foto: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Podsjećamo, član Uprave kompanije Euroasfalt Jasmin Bučo je početkom jula za Istinomjer izjavio da su za nastavak radova na tunelu Hranjen potrebna dodatna sredstva, kao i novi ugovori.

Radovi predviđeni ugovorom bit će gotovi krajem ljeta, ali to ne znači da će tunel biti probijen tada. Za nastavak radova potrebna su dodatna sredstva i nekoliko dodatnih ugovora, između ostalog, ugovor za sekundarnu oblogu, kolovoznu konstrukciju, opremu itd.

Jasmin Bučo, 5.7.2021.

Nakon ovog saznanja, Istinomjer je kontaktirao JP Autoceste FBiH kako bi dobio više informacija o mogućoj obustavi radova, no odgovor nikada nismo dobili. Iz ove kompanije konačno su se oglasili nakon što su se u javnosti pojavile informacije o obustavi radova na izgradnji, te su potvrdili da je za nastavak gradnje potrebno obezbijediti dodatna sredstva.

Radovi na tunelu Hranjen se ne mogu nastaviti jer nisu obezbijeđena dodatna sredstva za dalju realizaciju. Činjenica je da je izvođač do sada izveo 37% radova na tunelu, da je utrošeno 97% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova kao i da je proteklo 80% ugovorom roka za završetak radova. Od imenovanja 11. juna 2021. godine aktuelna Uprava JP Autoceste FBiH je uradila analizu u cilju utvrđivanja činjenica i sve dalje korake za rješenje ovog problema, uključujući i utvrđivanje stepena eventualne odgovornosti svih sudionika projekta, te mogućnosti nastavka realizacije projekta. Uprave JP Autoceste FBiH pripremila je određene zaključke koji su već upućeni prema investitoru projekta – Vladi FBiH. Stav JP Autoceste Federacije BiH je da, bez obzira na stanje u kome se projekat trenutno nalazi, ne treba odustati od izgradnje tunela Hranjen. Ono što slijedi je priprema za raspisivanje novog tendera za izbor izvođača radova u dogovoru s Vladom FBiH i to prema opštim uslovima ugovora FIDIC – Crvena knjiga, što bi omogućilo nastavak radova sa manjim rizikom u odnosu na ranije stanje.

JP Autoceste FBiH, 3.8.2021.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija FBiH saopćili su da čekaju na informaciju iz JP Autoceste FBiH, koju će potom proslijediti Vladi FBiH.

Prema Zakonu o cestama Federacije BiH odgovorni implementator projekta za Izgradnju brze ceste Prača – Goražde, dionica tunel Hranjen, je JP Autoceste Federacije BiH. Izbor izvođača i nadzora radova, potpisivanje ugovora za radove, nadzor i terensku kontrolu realizacije projekta izgradnja tunela Hranjen provodi isključivo JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je stoga 1.7.2021.godine zatražilo detaljno izjašnjenje o realizaciji projekta izgradnje tunela Hranjen s naglaskom na završetak ovog projekta prema potpisanom Ugovoru o izvođenju radova, kako nismo zaprimili odgovor uputili smo dodatnu pismenu urgenciju prema JP Autoceste FBiH našim aktom od 16.07.2021.godine. Na osnovu povratnih informacija koje dostavi Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH, Ministarstvo će pripremiti Informaciju i dostaviti Vladi Federacije BiH kako bi se razmatralo na prvoj narednoj sjednici Vlade Federacije BiH.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, 4.8.2021.

Kako je istog dana javnosti saopćeno iz kompanije Euroasfalt, ugovoreni iznos sredstava za realizaciju ovog projekta iznosio je 70 miliona KM, ali prema njihovim riječima, nije utrošen samo na izgradnju tunela nego i na nepredviđene događaje i sanaciju njihovih posljedica.

Tunel je većim dijelom bio na granici izvodivosti standardnom novom austrijskom tunelskom metodom i morali smo uključiti najveće stručnjake, najuigranije i najkompetentnije tunelske timove i novu opremu da bismo se izborili s podzemnim pritiscima. Pored enormnih podzemnih pritisaka i povećanih dotoka podzemne vode, zabilježili smo i nepredviđeni događaj podzemne poplave, prešli preko podzemnih jezera, u više navrata angažovali speleologe i prošli nekoliko podzemnih galerija. Nakon poplavnog događaja, značajan dio tunela je bio teško oštećen i takve posljedice još uvijek saniramo. Radovi su još uvijek u toku i neće biti obustavljeni dok ne završimo sve ugovorom predviđene pozicije.

Euroasfalt, 4.8.2021.

Nekadašnji direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić, za vrijeme čijeg mandata je potpisan ugovor za realizaciju projekta tunela Hranjen, u medijskim istupima tvrdi da se na ovom projektu sve uradilo po zakonskim propisima i da u njemu nema ništa sporno već je, prema Terzićevim riječima, došlo do upliva politike.

Foto: Oslobodjenje.ba

Na osnovu poluinformacija i dezinformacija politički subjekti reagiraju kako reagiraju. Razumijem ih, isto kao što razumijem i novog direktora i upravu jer pokušavaju preko pravljenja afere na tunelu Hranjen doći do svog konačnog cilja, a to je da se tunel Prenj “prepakuje”, i sa žutog FIDIC-a uradi po crvenom FIDIC-u kako bi se zadovoljio projektantski lobij. Odgovorno tvrdim da projekat tunela Hranjen nije trebalo zaustavljati.

Adnan Terzić, 4.8.2021.

Podsjećamo, gradnja brze ceste kojom bi se skratila razdaljina između Sarajeva i Goražda započela je izgradnjom tunela Hranjen. Iako je ranije planirano da se gradi kao brza cesta, ovaj projekat se trenutno realizuje kao magistralna cesta, a vođenje cijelog procesa prepušteno je JP Autoceste Federacije BiH.

Realizacija izgradnje brze ceste Sarajevo – Goražde započela je krajem septembra 2018. godine potpisivanjem ugovora između JP Autoceste FBiH i kompanije Euroasfalt o probijanju glavne i servisne cijevi i izrade primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen.

Radovi na izgradnji tunela su svečano započeli u okviru proslave Dana nezavisnosti BiH 2019. godine. Federalni premijer Fadil Novalić tada je kazao da ovaj projekat neće biti doveden u pitanje i da će biti realiziran u roku.

Uglavnom niko, da tako kažem, ne može priuštiti sebi takav luksuz da dâ 60 miliona ili 80 pa da poslije napusti, to će svakako ovaj projekat biti doveden do kraja, bilo na koji način, budžetski, iz različitih izvora ili iz kreditiranja, tek on mora biti završen zato što smo ozbiljni u namjerama .

Fadil Novalić, 4.3.2019.

Iz JP Autoceste FBiH je u septembru 2019. godine saopćeno da je počelo probijanje tunela Hranjen. Adem Zolj, tadašnji v.d. izvršnog direktora projektovanja i građenja u ovom javnom preduzeću, dao je rokove do kada bi cjelokupni projekat trebao biti gotov.

Čim nam izvođač dostavi glavni projekt, jer bilo je izmjena pomjeranjem servisne cijevi tunela, mi bismo trebali dobiti konačnu građevinsku dozvolu. Onda ćemo tačno znati poziciju portala tunela i nastaviti sa projektovanjem trase iz pravca Goražda, odnosno Hrenovice. Tako ćemo nastojati da izgradimo i pristupne ceste do 2022. godine, kada je predviđen i završetak izgradnje tunela.

Adem Zolj, 9.9.2019.

Vlada FBiH je sredinom februara 2021. godine donijela odluku kojom se trasa brze ceste produžava za nepunih pet kilometara.

Gradilište tunela Hranjen sredinom maja 2021. godine posjetio je i ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić, koji je tada kazao da su evidentna kašnjenja u izvođenju, koja su, prema njegovim riječima, opravdana.

Tunel Hranjen je krenuo prije nekih godinu i pol. Znači, on ima određeno kašnjenje, ali je to kašnjenje opravdano zbog uvjeta takvi kakvi jesu, zbog naglih prodora vode i svega onoga što se događa, odranjanja u samom tunelu. Međutim, mi smo zadovoljni, vrijednost tunela kao tunela će biti itekako isplativa. Sve ono što nosi samo probijanje tunela. Tako da sad smo na negdje oko tisuću osamsto metara. Znači, pet i pol tisuća metara je dugačak.

Denis Lasić, 12.5.2021.

Kako stoji na službenim stranicama Vlade FBiH, za budžet 2020. godine, u odjelu za kapitalne projekte, navedeno je da je ukupna vrijednost projekta skoro 95 miliona konvertibilnih maraka, te da je 2020. godine izdvojen skoro 31 milion konvertibilnih maraka, a za 2021. godinu plan je izdvajanje više od 42 miliona KM.

Foto: Budžet FBiH za 2020.godinu – kapitalni projekti

Vlada FBiH tek treba dati konkretne informacije kako će se nastaviti realizacija ovog projekta. U septembru 2021. godine trebali bi biti gotovi projekti kompletne dionice ceste od Sarajeva do Goražda, pa bi tada javnost trebala biti upoznata koliko će, osim izgradnje tunela Hranjen, koštati i ti građevinski radovi. Ono što se sada sa sigurnošću zna jeste da prvobitni rokovi neće biti ispoštovani.

Pitajte Istinomjer!