Neistina

CIK BiH jedini nadležan za provođenje izbora u Bosni i Hercegovini

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Anja Ljubojević komentarisala je novi dogovor vlasti RS da se usvoji entitetski izborni zakon. Tom prilikom iznijela je neistinitu tvrdnju.

Izvor: Facebook/Anja Ljubojević

Potpredsjednica NSRS Anja Ljubojević gostovala je 15. januara 2024. godine u programu BHRT-a. Tom prilikom izjavila je da su izbori, odnosno Izborni zakon, oblast koju je država Bosna i Hercegovine “otela” od Republike Srpske.

Ovo što pokušavamo sada s našom vladajućom većinom jeste pokušati napraviti izborni zakon RS. To je važno iz mnogo aspekata. Prvo, što nam je to povučeno, što je BiH otela tu nadležnost. Da postavimo i logično pitanje: koja je zajednička izborna većina, ima li potrebe za CIK-om?

Anja Ljubojević, 15.1.2024.

Suprotno tvrdnji Anje Ljubojević, provođenje izbora i izborni zakon nisu nadležnost koja je mogla biti prenesena s entitetskog na državni nivo, s obzirom na to da je ova oblast u nadležnosti države Bosne i Hercegovine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas.

Prema članu 5. Aneksa III Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, strane su se usaglasile da će osnovati stalno izborno povjerenstvo koje će biti odgovorno za provođenje budućih izbora u Bosni i Hercegovini.

Kako se navodi na zvaničnoj web stranici Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH), Parlamentarna skupština BiH usvojila je u augustu 2001. godine Izborni zakon BiH koji je stupio na snagu u septembru 2001. godine. Stupanjem na snagu ovog zakona, prestala je s radom Privremena izborna komisija (PIK), čije je funkcionisanje također predviđeno članom III Aneksa 3 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a utemeljena je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Konstituirajuća sjednica CIK-a BiH održana je u novembru 2001. godine, čime je PIK zvanično prestao da postoji.

Članom 2.9 Izbornog zakona BiH definisano je da CIK BiH “koordinira, nadgleda i reguliše zakonitost rada svih izbornih komisija i biračkih odbora u skladu s ovim Zakonom”.

Članom 2.21 Izbornog zakona BiH precizirano je da se izborne komisije entiteta formiraju prema zakonu entiteta te da moraju biti u skladu s Izbornim zakonom BiH. Pored toga, nadležnost entitetskih izbornih komisija utvrđuje CIK BiH u skladu s Izbornim zakonom BiH.

Podsjećamo da su iz CIK-a BiH ranije za Istinomjer rekli da nijedan drugi organ, osim CIK-a BiH, ne može donijeti odluku o održavanju izbora u BiH.

Tada su nas iz CIK-a BiH uputili i na Odluku Ustavnog suda BiH u predmetu broj U 4/12 (apelacija Sulejmana Tihića) kojom je utvrđeno da nijedna druga izborna komisija u BiH ne može provoditi izbore bez saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

U Republici Srpskoj postoji Republička izborna komisija (RIK) koja vrši poslove koji su joj preneseni od Centralne izborne komisije BiH i druge poslove utvrđene aktima RIK-a, Izbornim zakonom RS i Izbornim zakonom BiH.

Potrebno je naglasiti da je važeći Izborni zakon RS donesen 2002. godine, tj. nakon što je donesen Izborni zakon BiH, kojim je osnovana Centralna izborna komisija BiH.

S obzirom na činjenicu da nadležnosti po pitanju provođenja izbora u Bosni i Hercegovinu nisu prenesene s entitetskog na državni nivo i da je provođenje izbora na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini uvijek bilo u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, Istinomjer tvrdnju Anje Ljubojević da je “BiH otela nadležnost od RS” kada je riječ o provođenju izbora ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!