Poluistina

Centralna izborna komisija BiH je ta koja donosi odluku i obavještava o datumu održavanja izbora

Predsjednik SNSD-a i član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik izjavio je da je politička stranka na čijem je čelu “saglasna da Savjet ministara odobri sredstva za održavanje lokalnih izbora u BiH” ali da sada nije trenutak za raspravu o tome da li će Lokalnih izbora 2020. godine biti ili ne.

U tom kontekstu, Dodik je rekao da “u vezi sa lokalnim izborima u BiH, vlada potpuna konfuzija” te, ustvrdivši “da su nezakonito izabrani članovi Centralne izborne komisije koja nema legitimitet”, dodao:

Dan izbora je propisan. Za tako nešto nije potrebna ni CIK da bi se znalo da su tog dana izbori.

Milorad Dodik, 12. maj 2020.

Podsjećamo, u nekoliko navrata u posljednjih mjesec dana Dodik je iznosio stav da je “izabrana Centralna izborna komisija nelegitimna i nezakonita”.

Kada je u pitanju Dodikova tvrdnja da je “dan izbora propisan”, tačno je da Izborni zakon BiH u svom članu 1.14 (1) navodi da se Izbori na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini održavaju prve nedjelje u oktobru, ali i dodaje da izbore “zakazuje” Centralna izborna komisija:

Izbori na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini održavaju se prve nedjelje u oktobru, osim ako se ovaj datum ne podudara s obilježavanjem vjerskog praznika jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Izbore koje nije moguće održati prve nedjelje u oktobru, zbog podudaranja s vjerskim praznikom, Centralna izborna komisija BiH zakazuje za nedjelju nakon prve nedjelje u oktobru koja se ne podudara sa vjerskim praznikom.

Izborni zakon BiH

Međutim, suprotno Dodikovoj drugoj tvrdnji, Centralna izborna komisija je ta koja, u skladu sa istim članom Izbornog zakona BiH, donoseći odluku o raspisivanju izbora “obavještava sve nadležne organe na svim nivoima vlasti i javnost o datumu održavanja izbora najmanje 150 dana prije održavanja izbora”, te “objavljuje datume izbora za sve nivoe vlasti”.

Centralna izborna komisija BiH raspisuje izbore u skladu s ovim Zakonom, obavještava sve nadležne organe na svim nivoima vlasti i javnost o datumu održavanja izbora najmanje 150 dana prije održavanja izbora, osim ako odredbama Poglavlja 14 ovog Zakona nije drugačije određeno. Centralna izborna komisija BiH objavljuje datume izbora za sve nivoe vlasti u “Službenom glasniku BiH”, u službenim glasilima entiteta i “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH” i sredstvima javnog informiranja.

Izborni zakon BiH

Dakle, iz Izbornog zakona BiH jasno je da je, i pored toga što je predviđeno da se izbori na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini održavaju se prve nedjelje u oktobru, Centralna izborna komisija BiH ta koja svojom odlukom raspisuje izbore, te obavještava sve nadležne organe na svim nivoima vlasti i javnost o datumu održavanja izbora najmanje 150 dana prije održavanja izbora.

U skladu sa svojim ovlaštenjima, Centralna izborna komisija je na svojoj 21. sjednici donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine obavijsestivši tako javnost da bi se oni trebali održati u nedjelju, 04. oktobra.

Dodikovoj tvrdnji da za određivanje dana održavanja izbora nije potrebna Centralna izborna komisija ne ide u prilog ni navod iz pomenute Odluke o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine u kojem se skreće pažnja da usljed nedostatka novačanih sredstava, Centralna izborna komisija BiH “nije usvojila Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, koje se uobičajeno donosi na dan raspisivanja izbora”:

Pripremne aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, čija realizacija je bila uslovljena novčanim sredstvima, nije bilo moguće sprovesti. Navedeno je rezultiralo činjenicom da Centralna izborna komisija BiH danas nije usvojila Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, koje se uobičajeno donosi na dan raspisivanja izbora. To znači da će sve izborne aktivnosti (osim registracije birača koji glasaju van BiH), a koje između ostalog podrazumjevaju preuzimanje obrazaca za prijavu političkih subjekata, podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata, uključujući i prikupljanje potpisa podrške birača, podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata i sve druge aktivnosti, provoditi u onom periodu koji Centralna izborna komisija BiH utvrdi u Uputstvu o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. Ovo Uputstvo Centralna izborna komisija će donijeti nakon što se obezbijede potrebna novčana sredstva za provođenje izbora, cijeneći odluke nadležnih organa u BiH u vezi sa sprečavanjem širenja epidemije virusa COVID-19. O navedenom ćemo blagovremeno i na adekvatan način informisati javnost.

Centralna izborna komisija, 07. maj 2020.

S obzirom na navedene odredbe Izbornog zakona BiH, tvrdnju Milorada Dodika da je dan izbora je propisan ali da nije potreban CIK da bi se znalo kada se održavaju izbori, Istinomjer ocjenjuje poluistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!