Neispunjeno

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima boraca u KS nije usvojen u aprilu

Na 9. sjednici Vlade Kantona Sarajevo (KS) održanoj 13. 04. 2020. godine usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine, te je po riječima ministra za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo (KS), Hajrudina Grabovice isti upućen Skupštini KS na usvajanje.

Podsjećamo, radi se o zakonskom rješenju za ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima koji su mlađi od 57 godina i nemaju nikakvih primanja.

Izvještavajući federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salku Bukvarevića o dosadašnjim koracima poduzetim u pravcu usvajanja pomenutog zakona, ministar Grabovica je 14. 04. 2020. godine potvrdio da je “Vlada KS utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca BiH i uputila ga Skupštini koja treba da isti usvoji, prema očekivanjima do kraja aprila, nakon čega će se procedura završiti, a branioci će moći aplicirati već u maju i ostvariti prava od juna, prema uslovima koji će biti precizirani u tekstu Zakona”.

Međutim, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca BiH nije se našao na dnevnom redu 24. Radne sjednice Skupštine KS održane 23. 04. 2020. godine, a da navedeni prijedlog zakona neće biti usvojen tokom aprila 2020. godine, potvrdila je i sekretarica Ministarstva za boračka pitanja KS, Belma Adilović najavljujući istovremeno i novi termin kada bi se to trebalo desiti:

Naše ministarstvo je putem Vlade Kantona Sarajevo 14. aprila uputilo kompletan materijal Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca BiH u skupštinsku proceduru. Zatim, 17. aprila predsjedavajući Skupštine KS je uputio zastupnicima dnevni red koji je prethodno usvojio Kolegij Skupštine KS. U tako kratkom roku nije se ovaj materijal mogao uvrstiti u već usaglašeni dnevni red za sjednicu SKS koja je održana online. Naredna sjednica SKS planirana je da se održi oko 15.05.2020. godine, te će se na toj sjednici ovaj materijal naći na dnevnom redu.

Belma Adilović, 25. april 2020.

Ovim Istinomjer obećanje ministra za boračka pitanja u Vladi KS, Hajrudina Grabovica da će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine od strane Skupštine KS biti usvojen u aprilu 2020. godine ocjenjuje neispunjenim, te ćemo nastaviti pratiti daljnje aktivnosti u tom pravcu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!