“Bosna i nije država”

Komentarišući zastoj u funkcionisanju Parlamentarne skupštine BiH, trenutni predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik još jednom je ustvrdio pored ostalog da “Bosna i nije država”.

Bosna i nije država. Ne može ona funkcionisati. Bosna je državna zajednica a ne država, i u tom pogledu zajednica tri naroda konstitutivna i dva entiteta.

Milorad Dodik, 02.06.2019.

Prije svega Ustav BiH ne poznaje termin “državna zajednica”, te u svom članu 1. Bosna i Hercegovina, stav 1. Kontinuitet, pored ostalog kaže:

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.

Ustav BiH

U nastavku istog člana, u njegovom stavu 2. Demokratska načela, potvrđuje se da je “Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.”

Također, Ustav BiH svojom Preambulom, te stavom 3. člana 1. demantuje i Dodikovu tvrdnju da je Bosna i Hercegovina “zajednica tri naroda konstitutivna i dva entiteta”.

Tako je iz Preambule Ustava BiH jasno da pored konstiutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata (u zajednici sa ostalima), najviši pravni akt naše zemlje prepoznaje i građane Bosne i Hercegovine:

Podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 8. 9. 1995. godine i u Njujorku 26. 9. 1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine.

Ustav BiH

U pomenutom stavu 3. člana 1. se ne navodi, kako je Dodik ustvrdio, da je Bosna i Hercegovina “zajednica dva entiteta”, već da se “sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.”

Osim navedenog, Amandmanom 1 na Ustav BiH donesenim od strane Parlamentarne skupštine BiH marta 2009. godine, u teritorijalnu organizaciju naše zemlje, pored dva entiteta, uveden je i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Pozivajući se na odrednice iz Ustava BiH, Istinomjer navedenoj izjavi Milorada Dodika daje ocjenu neistinito.

(Istinomjer.ba)

Pri kraju montaža asfaltne baze na dionici Buna-Počitelj

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora...

Ponovo aktuelizirana tema “etničkog čišćenja mrtvih Srba”

Ponovo su aktuelizirane tvrdnje iz 2017. i 2018. godine da se u Sarajevu iskopavaju grobna mjesta građana Srpske nacionalnosti. U tekstu koji su Večernje novosti objavile 09. februara 2020....


Nastavljena procedura glasanja u vezi poziva predsjedniku Crne Gore, Milu Đukanoviću

Član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik nakon održane 8. sjednice Predsjedništva BiH, 03. 02. 2020. godine izjavio je da nije dao saglasnost za posjetu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića Bosni i...