Neistina

“Bosna i nije država”

Komentarišući zastoj u funkcionisanju Parlamentarne skupštine BiH, trenutni predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik još jednom je ustvrdio pored ostalog da “Bosna i nije država”.

Bosna i nije država. Ne može ona funkcionisati. Bosna je državna zajednica a ne država, i u tom pogledu zajednica tri naroda konstitutivna i dva entiteta.

Milorad Dodik, 02.06.2019.

Prije svega Ustav BiH ne poznaje termin “državna zajednica”, te u svom članu 1. Bosna i Hercegovina, stav 1. Kontinuitet, pored ostalog kaže:

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.

Ustav BiH

U nastavku istog člana, u njegovom stavu 2. Demokratska načela, potvrđuje se da je “Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.”

Također, Ustav BiH svojom Preambulom, te stavom 3. člana 1. demantuje i Dodikovu tvrdnju da je Bosna i Hercegovina “zajednica tri naroda konstitutivna i dva entiteta”.

Tako je iz Preambule Ustava BiH jasno da pored konstiutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata (u zajednici sa ostalima), najviši pravni akt naše zemlje prepoznaje i građane Bosne i Hercegovine:

Podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 8. 9. 1995. godine i u Njujorku 26. 9. 1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine.

Ustav BiH

U pomenutom stavu 3. člana 1. se ne navodi, kako je Dodik ustvrdio, da je Bosna i Hercegovina “zajednica dva entiteta”, već da se “sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.”

Osim navedenog, Amandmanom 1 na Ustav BiH donesenim od strane Parlamentarne skupštine BiH marta 2009. godine, u teritorijalnu organizaciju naše zemlje, pored dva entiteta, uveden je i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Pozivajući se na odrednice iz Ustava BiH, Istinomjer navedenoj izjavi Milorada Dodika daje ocjenu neistinito.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!