“Bosna i nije država”

Komentarišući zastoj u funkcionisanju Parlamentarne skupštine BiH, trenutni predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik još jednom je ustvrdio pored ostalog da “Bosna i nije država”.

Bosna i nije država. Ne može ona funkcionisati. Bosna je državna zajednica a ne država, i u tom pogledu zajednica tri naroda konstitutivna i dva entiteta.

Milorad Dodik, 02.06.2019.

Prije svega Ustav BiH ne poznaje termin “državna zajednica”, te u svom članu 1. Bosna i Hercegovina, stav 1. Kontinuitet, pored ostalog kaže:

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.

Ustav BiH

U nastavku istog člana, u njegovom stavu 2. Demokratska načela, potvrđuje se da je “Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.”

Također, Ustav BiH svojom Preambulom, te stavom 3. člana 1. demantuje i Dodikovu tvrdnju da je Bosna i Hercegovina “zajednica tri naroda konstitutivna i dva entiteta”.

Tako je iz Preambule Ustava BiH jasno da pored konstiutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata (u zajednici sa ostalima), najviši pravni akt naše zemlje prepoznaje i građane Bosne i Hercegovine:

Podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 8. 9. 1995. godine i u Njujorku 26. 9. 1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine.

Ustav BiH

U pomenutom stavu 3. člana 1. se ne navodi, kako je Dodik ustvrdio, da je Bosna i Hercegovina “zajednica dva entiteta”, već da se “sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.”

Osim navedenog, Amandmanom 1 na Ustav BiH donesenim od strane Parlamentarne skupštine BiH marta 2009. godine, u teritorijalnu organizaciju naše zemlje, pored dva entiteta, uveden je i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Pozivajući se na odrednice iz Ustava BiH, Istinomjer navedenoj izjavi Milorada Dodika daje ocjenu neistinito.

(Istinomjer.ba)

Jedinstvene “beskontaktne kartice” i “elektronski čitači” još uvijek nisu u primjeni

Vlada Kantona Sarajevo je 29. marta ove godine, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, donijela zaključak kojim je...

Napreduje izgradnja otvorenih bazena na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015. godine, govoreći o planovima za naredni period, pored ostalog najavio i početak...Ispunjeni preduslovi za smanjenje cijena gasa u Federaciji BiH

Direktor BH-Gasa, Jasmin Salkić je 25.10.2019. godine najavio dobre vijesti za korisnike ovog energenta u Federaciji BiH. S obzirom na kretanje cijene nafte i naftnih derivata, koje nam ide na...