Istina

Bez podrške SNSD-a u Domu naroda PS BiH “neće se moći mnogo šta uraditi”

Nakon sastanka održanog sa liderom HDZ-a BiH, Draganom Čovićem, Milorad Dodik se pored ostalog osvrnuo i na kapacitet koji će u novom sazivu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH imati SNSD.

Tokom minulog vikenda održan je sastanak lidera HDZ-a BiH, Dragana Čovića i predsjednika SNSD-a, Milorada Dodika na kojem je glavna tema bio proces uspostave vlasti nakon Opštih izbora 2018. godine.

Po završetku sastanka Dodik se pored ostalog osvrnuo i na kapacitet koji će u novom sazivu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH imati SNSD:

Sad je jasno da SNSD u Domu naroda Bosne i Hercegovine od delegacije od pet Srba ima četiri svoja predstavnika i da, ne želimo da prijetimo ali mora da se zna, bez ta četiri neće se moći mnogo šta uraditi ako se ne želi, a mi želimo saradnju.

Milorad Dodik, 10.02.2019.

Podsjećamo, Narodna Skupština Republike Srpske izabrala je Nikolu Špirića, Sredoja Novića, Dušanku Majkić i Lazara Prodanovića iz SNSD-a, te Mladena Bosića iz SDS-a koji će u svojstvu delegata iz tog entiteta u narednom mandatu obavljati dužnosti zastupnika u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Rezultate tog dijela posrednih izbora za to zakonodavno tijelo 07.12.2018. godine potvrdila je i Centralna izborna komisija (CIK).

Da se, kako kaže Dodik, bez četiri glasa delegata iz SNSD-a u ovom zakonodavnom tijelu “neće moći mnogo šta uraditi” potvrđuje član IV Ustava BiH u kom se, u kontekstu načina donošenja odluka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, navodi:

Sve odluke u oba doma donose se većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Delegati i članovi će ulagati najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta. Ukoliko većina ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku od tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

Ustav BiH

Takva odrednica nalazi se i u članu 75. (Donošenje odluka) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji u posljednjem paragrafu kaže da se “odluke donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju, pod uslovom da glasovi „protiv“ ne sadrže dvije trećine ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta.”

Obzirom da je iz priloženog jasno da bilo koji prijedlog protiv kojeg se izjasne sva četiri delegata SNSD-a u budućem sazivu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH neće moći biti usvojen, Istinomjer izjavu Milorada Dodika u tom smislu ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!