Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima sa “školom u prirodi”, koja djeluje u sastavu OŠ “Zaim Kolar”. 

Za ovaj projekt će ukupno biti izdvojeno 600.000 KM, a cilj projekta je stvaranje uslova za besplatnu “školu u prirodi” za oko 4.000 osnovaca u KS.

Namjera je da proširivanjem kapaciteta ovog objekta omogućimo svim učenicima četvrtih razreda, za njih oko 4.000, da “Školu u prirodi” provedu u tom predivnom prirodnom ambijentu Bjelašnice, besplatno i u boljim uslovima. To će se dešavati u kontinuitetu tokom cijele školske godine.

 Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, 17.04.2018.

U aprilu 2018. godine resorno ministarstvo izdvojilo je 250.000 KM za sufinansiranje dogradnje područne škole Šabići sa “Školom u prirodi”, a izvođač radova, firma CENTAR-HAN d.o.o. Sarajevo uvedena je u posao sredinom prošle godine.

Urađen je idejni i glavni projekat za dogradnju područne škole u Šabićima, riješeni su i imovinsko-pravni odnosi čime su se stekli uvjeti za izgradnju objekta. Provedena je tenderska procedura, a za izvođača radova odabran je CENTAR-HAN d.o.o. Sarajevo.

Općina Trnovo, Saopćenje 01.06.2018.

Govoreći o realizaciji ovog projekta načelnik Općine Trnovo, Ibro Berilo izjavio je tada da se radi na “izgradnju sportskih terena i dvorane na ovom prostoru, ali i drugih sadržaja koji će upotpuniti ljetnu ponudu posjetiteljima”.

Kanton Sarajevo će biti prvi u BiH koji će omogućiti besplatan boravak učenicima u prirodi u okviru vanškolskih aktivnosti.

Ibro Berilo, 03.06.2018.

Nedavno je iz Općine Trnovo saopćeno da “radovi na projektu dogradnje područne škole u Šabićima teku planiranom dinamikom” te da se na objektu “izvode završni radovi”.

U toku su radovi izrade fasade na objektu, toplinske i zvučne izlolacije, zatim limarski, keramičarski, bravarski, stolarski radovi, montaža unutrašnje stolarije, a uskoro se planira i montaža sanitarija. Ukupna vrijednost Ugovora, sa PDV-om, za izvođenje ovih radova je 261.898,45 KM. Radove izvodi CENTAR-HAN d.o.o. Sarajevo, a rok za izvođenje je 90 dana.

Općina Trnovo, saopćenje, 21.06.2019.

Za dosadašnje aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje objekta “Škola prirodi”, resorno ministarsvo i načelnik Ibro Berilo od Istinomjera dobijaju ocjenu radi se na tome, te ćemo pratiti da li će biti ispoštovan navedeni rok za završetak gradnje objekta.

 

(Istinomjer.ba)

Vlada FBiH da nagradi rukometnu reprezentaciju BiH sa 100.000 KM

Nakon što je rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila plasman na naredno evropsko prvenstvo, zastupnik...

Naredno proljeće bez odmora za učenike u Kantonu Sarajevo

Odluka o uvođenju proljetnog odmora u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo (KS) koja je donesena prije dvije godine već je izvjesno vrijeme bila predmet kritika. Tako je ministrica...Rekonstrukcija puta Lukavica – Pale biće okončana u roku od 180 dana?

Obnova puta Lukavica - Pale i mosta prema Jahorini najavljena je početkom ove godine kada je JP Putevi Republike Srpske objavilo poziv za izvođača radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji...