Ispunjeno

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima sa “školom u prirodi”, koja djeluje u sastavu OŠ “Zaim Kolar”.

Za ovaj projekt će ukupno biti izdvojeno 600.000 KM, a cilj projekta je stvaranje uslova za besplatnu “školu u prirodi” za oko 4.000 osnovaca u KS.

Namjera je da proširivanjem kapaciteta ovog objekta omogućimo svim učenicima četvrtih razreda, za njih oko 4.000, da “Školu u prirodi” provedu u tom predivnom prirodnom ambijentu Bjelašnice, besplatno i u boljim uslovima. To će se dešavati u kontinuitetu tokom cijele školske godine.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, 17.04.2018.

U aprilu 2018. godine resorno ministarstvo izdvojilo je 250.000 KM za sufinansiranje dogradnje područne škole Šabići sa “Školom u prirodi”, a izvođač radova, firma CENTAR-HAN d.o.o. Sarajevo uvedena je u posao sredinom godine.

Urađen je idejni i glavni projekat za dogradnju područne škole u Šabićima, riješeni su i imovinsko-pravni odnosi čime su se stekli uvjeti za izgradnju objekta. Provedena je tenderska procedura, a za izvođača radova odabran je CENTAR-HAN d.o.o. Sarajevo.

Općina Trnovo, Saopćenje 01.06.2018.

Govoreći o realizaciji ovog projekta načelnik Općine Trnovo, Ibro Berilo izjavio je tada da se radi na “izgradnju sportskih terena i dvorane na ovom prostoru, ali i drugih sadržaja koji će upotpuniti ljetnu ponudu posjetiteljima”.

Kanton Sarajevo će biti prvi u BiH koji će omogućiti besplatan boravak učenicima u prirodi u okviru vanškolskih aktivnosti.

Ibro Berilo, 03.06.2018.

Nedavno je iz Općine Trnovo saopćeno da “radovi na projektu dogradnje područne škole u Šabićima teku planiranom dinamikom” te da se na objektu “izvode završni radovi”.

U toku su radovi izrade fasade na objektu, toplinske i zvučne izlolacije, zatim limarski, keramičarski, bravarski, stolarski radovi, montaža unutrašnje stolarije, a uskoro se planira i montaža sanitarija. Ukupna vrijednost Ugovora, sa PDV-om, za izvođenje ovih radova je 261.898,45 KM. Radove izvodi CENTAR-HAN d.o.o. Sarajevo, a rok za izvođenje je 90 dana.

Općina Trnovo, Saopćenje, 21.06.2019.

Da je prva faza radova okončana, potvrđeno je u oktobru 2019. godine, te je raspisan i tender za nastavak radova na izgradnji pomenute “Škole u prirodi”, odnosno za drugu fazu radova.

S obzirom na navedeno, Istinomjer će pomenuto obećanje ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!