Aktivacija MAP-a za članstvo BiH u NATO

Bosna i Hercegovina konačno je dobila zeleno svjetlo za aktivaciju MAP-a za pridruživanje u članstvo NATO...

Ambasadore BiH imenuje, postavlja, opoziva i razrješava Predsjedništvo BiH

Najavljujući prvu radnu sjednicu Predsjedništva BiH, sa dnevnim redom od “50 tačaka, od kojih je jedna smjena ambasadora”, trenutni predsjedavajući ove institucije, Milorad Dodik obrazložio je način...


Napreduje izgradnja biciklističke staze u Općini Centar Sarajevo

Napreduje izgradnja biciklističke staze u Općini Centar Sarajevo. Završetak radova očekuje se sredinom 2019....