Zijad Krnjić

Politička partija: 

Trenutna pozicija: Direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje