Tarik Arapčić

Tarik Arapčić rođen je u Bokavićima, 12.11.1959. godine, po zanimanju je doktor sa specijaliacijom iz internih bolesti.
Osnovnu (OŠ “Vjekoslav Tunjić”) i srednju školu (JU “Gimnazija Lukavac”) završio u Lukavcu.

Poziciju zastupnika u Domu naroda Parlamenta FBiH obnašao u jednom mandatu, dok je u dva mandata izabran za poziciju zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, koju funkciju i danas obnaša.

Od 1991. godine radi kao šef stanice Hitne medicinske pomoći u JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, a do 2016. godine vršio funkciju direktora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac.

Na prvim višestranačkim izborima 1990. godine izabran za poziciju odbornika u Skupštini opštine Lukavac sve do 1997.godine. U dva mandata obavljao funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Lukavac. Funkciju Predsjednika Tuzlanskog kantona obnašao u jednom mandatu (1998. – 2000. godine).