Rafael Gagro

Rafael Gagro je obnašao funkciju predsjednika županijskoga odbora HDZ BiH Hercegovačko-neretvanske županije.

Biografija nije dostupna.