Rafael Gagro

Rafael Gagro je predsjednik županijskoga odbora HDZ BiH Hercegovačko-neretvanske županije.