Monika Mijić

Monika Mijić
savjetnik ministra pravde FBiH, izabrana od strane Vijeća ministara BiH
član VSTV BiH
Mandat: 12.2016-12.2020.

Monika Mijić rođena je 1973. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1999. godine, dok je pravosudni ispit položila 2002. godine u Zagrebu.

Karijeru je započela kao pripravnica u Općinskom sudu u Splitu, gdje je radila od juna 2000. do decembra 2002. godine. Na mjesto zamjenika pravobranioca BiH izabrana je u junu 2003. godine i tu dužnost je obavljala do januara 2006. godine, nakon čega obavlja dužnosti pravobranioca BiH gdje ostaje do jula 2016. godine. Na mjesto zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava izabrana je u junu 2006. godine i tu dužnost obavlja do decembra 2016. godine. Trenutno je angažovana kao savjetnica federalnog ministra pravde.
Za člana VSTVBiH izabrana je u decembru 2016. godine od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Ostalo iskustvo:

  • Član Upravnog komiteta za ljudska prava  (CDDH) u Vijeću Evrope,
    2005. – 2016.;
  • Član Komiteta stručnjaka za poboljšanje procedura za zaštitu ljudskih prava (DH-PR) u Vijeću Evrope, 2005.- 2010.;
  • Kao povremeni edukator u Centru za edukaciju sudaca i tužitelja FBIH obavljala edukaciju sudija i tužilaca iz oblasti ljudskih prava;
  • Na pozive Vijeća Evrope obavljala edukaciju sudija, tužilaca i advokata u Bosni i Hercegovini iz oblasti ljudskih prava.

Govori engleski, francuski i njemački jezik.