Monika Mijić

Politička partija:

Trenutna pozicija: v.d. Zastupnice Vijeća ministara BiH pred evropskim sudom za ljudska prava, rukovoditeljica ureda zastupnika

Rođena je 1973. godine u Sarajevu, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Karijeru je započela kao pripravnica u Općinskom sudu u Splitu, a na mjesto zamjenika pravobranioca BiH izabrana je u junu 2003. godine i tu dužnost je obavljala do januara 2006. godine, nakon čega obavlja dužnosti pravobranioca BiH gdje ostaje do jula 2016. godine. Na mjesto zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava izabrana je u junu 2006. godine. Trenutno je angažovana kao savjetnica federalnog ministra pravde. Za članicu VSTVBiH izabrana je u decembru 2016. godine od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Izvor: vsts.pravosudje.ba

Pitajte Istinomjer!