Izudin Saračević

Izudin Saračević rođen je 1957. godine u Bihaću. Osnovnu i srednju školu završio je u Bihaću, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek politologija.
Svoj društveno-politički angažman je profilirao sa mandatom Premijera USK, poslanika u USK-u, vijećnika u Općinskom vijeću Bihać, članstvu u više nadzornih odbora, komisija, spoljnog suradnika-asistenta.