Amel Kovačević

Politička partija: Narod i Pravda

Trenutna pozicija: Ministar finansija u Vladi Kantona Sarajevo

Rođen je 1972. godine, a fakultetsko obrazovanje je stekao na Internacionalnom islamskom univerzitetu u Maleziji gdje je 2000. godine stekao zvanje magistra ekonomije. Svoje kompetencije je dokazao u bankarskom sektoru, diplomatiji i akademskoj zajednici. Zadnje radno iskustvo imao je kao direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom u Bosna Bank International. U istoj banci je od 2000. do 2003. godine je bio vođa tima za BBI finansiranje.

Izvor: oslobodjenje.ba