Nermin Mandra

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH

Rrođen je 17. decembra 1969. godine u Kaknju. Mašinsku tehničku školu je završio u rodnom gradu, a mašinski fakultet u Sarajevu. Član Stranke demokratske akcije je od njenog osnivanja.

Početkom rata je bio dobrovoljac Armije BiH. Prvo radno iskustvo stekao je u JP „Radio Kakanj“, gdje je od 1994. do 2001. radio kao direktor i urednik. U razgovoru sa novinarima je rekao da je tada imao „simbolična primanja“. Potom je tri godine radio u Termoelektrani „Kakanj“. Na poziciju ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u Zeničko-dobojskom kantonu imenovan je 2003. godine. Na Općim izborima 2018. godine izabran je za zastupnika u Predstavničkom domu PSBiH, a mandat je obnovio i četiri godine kasnije.

Izvor: nerminmandra.ba
Izvor fotografije: SDA

Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!