Mirsad Žuga

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Poslanik u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2018 – 2022; Predsjednik Povjereništva KO SDA Goražde

Rođen je 1977. godine u Goraždu, a u Sarajevu je završio Ekonomski fakultet. U periodu od 2003. do 2011. godine radio je u Privredna banka Sarajevo – Filijala Goražde, a zatim do 2015. godine u MOJA BANKA DD Sarajevo – Filijala Goražde. Od 2015. godine obnaša funkciju zamjenika ministra finansija i trezora BiH.

Na izborima 2018. godine izabran je za poslanika u Skupštini BPK Goražde.

Izvor: Vijeće ministara

Pitajte Istinomjer!