Duška Jurišić

Politička partija:

Trenutna pozicija: Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH

Rođena je 1965. godine u Sarajevu. Magistrica je žurnalistike i diplomirana pravnica. Školovanje je završila u Sarajevu, a novinarsku specijalizaciju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Najveći dio svog radnog iskustva stekla je kao novinarka i urednica na javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini. U periodu od 2019. do 2023. obavljala je dužnost direktorice Televizije Kantona Sarajevo.

Pet godina je vodila Akademiju ravnopravnosti Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra, čiji je cilj bio veća uključenost žena u političku, ekonomsku i socijalnu sferu života u BiH. Kao članica tima Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala je u izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021. – 2027. godine. Učesnica je velikog broja konferencija, okruglih stolova i radionica o ljudskim pravima, posebno u segmentu socijalno ugroženih kategorija, prava radnika, medijskih uposlenika, ravnopravnosti spolova i rodne ravnopravnosti, te jačanja vidljivosti ženskih aktivističkih organizacija.

Na prijedlog Naše stranke, u januaru 2023. godine imenovana je za zamjenicu ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Izvor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Izvor fotografije: Fena

Istinitosti
Istina 1
Pitajte Istinomjer!