Istina

Ako Tegeltija to ne uradi, njegovi zamjenici mogu zakazati sjednicu Savjeta ministara BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik 30.8. 2021. godine, tokom gostovanja u emisiji “Aktuelno” na RTRS-u, između ostalog, govorio je i o proceduri sazivanja sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Foto: TANJUG

Dodik je na tu temu govorio u kontekstu odluke Narodne skupštine Republike Srpske “da ne postoje uslovi za donošenje odluka srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH”, ustvrdivši da, ukoliko predsjedavajući Savjeta ministara BiH u dva uzastopna navrata ne zakaže sjednicu, to mogu učiniti njegovi zamjenici:

Zoran Tegeltija ako ne zakaže u dva uzastopna perioda sjednicu Savjeta ministara, onda zamjenici mogu da to učine. Znači, Zoran Tegeltija treba da zakaže sjednicu Savjeta ministara, ali na njoj naši ljudi neće odlučivati o ničemu. I to je to. Nema odluka.

Milorad Dodik, 30.8.2021.

Da je Dodikova tvrdnja tačna, svjedoči Zakon o Savjetu ministara BiH, koji u dijelu “Način rada i odlučivanja”, u članu 16, kaže:

Članovi Vijeća ministara obvezni su sudjelovati u radu Vijeća ministara. Vijeće ministara radi i odlučuje u sjednicama. Po pravilu, sjednice Vijeća ministra održavaju se najmanje jednom sedmično, osim u opravdanim slučajevima utvrđenim u Poslovniku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ako suprotno odredbama ovog zakona i odredbama navedenog Poslovnika predsjedavajući Vijeća ministara ne sazove dvije uzastopne sjednice Vijeća ministara, sjednicu će zajednički sazvati zamjenici predsjedavajućeg. Vijeće ministara može održati sjednicu i odlučivati ako sjednicama prisustvuje više od polovine članova Vijeća ministara.

Zakon o Savjetu ministara BiH

Kada se radi o načinu odlučivanja, podsjećamo da se u članu 18. ovog zakona, pored ostalog, navodi da Savjet ministara donosi akta iz svoje nadležnosti većinom glasova članova koji su prisutni i koji glasaju o svim pitanjima i temama o kojima u daljoj proceduri konačno odlučuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ali i da, u slučaju nepostizanja konsenzusa, odluke nije moguće donijeti ukoliko većina ne podrazumijeva glas najmanje jednog člana iz svakog konstitutivnog naroda:

O ostalim pitanjima Vijeće ministara u pravilu odlučuje konsensusom članova koji su prisutni i glasaju osobito o propisima, imenovanjima i postavljenjima iz djelokruga Vijeća ministara, Poslovniku i njegovom tumačenju. U slučaju da se konsenzus ne postigne, predsjedavajući Vijeća ministara saziva člana odnosno članove Vijeća ministara koji je (su) protiv kako bi se postiglo rješenje. U slučaju da konsensus ne bude postignut u roku od sedam dana ni na taj način, odluku donosi Vijeće ministara u skladu sa stavom (1) ovog člana, s tim da navedena većina podrazumijeva glas najmanje jednog člana iz svakog konstitutivnog naroda. (4) U slučaju da zamjenik ministra zamjenjuje ministra u skladu s ovim zakonom, glas navedenog zamjenika ministra računa se za potrebe izračunavanja većine propisane u stavu (1) ovog člana i za potrebe utvrđivanja postojanja konsenzusa propisanog u stavu (2) ovog člana. Prilikom računanja većine propisane u stavu (3) ovog člana, uračunava se glas navedenog zamjenika ministra, ali se ne smatra glasom pripadnika bilo kojeg od konstitutivnih naroda.

Zakon o Savjetu ministara BiH

S obzirom na navedeno u Zakonu o Savjetu ministara BiH, tvrdnju Milorada Dodika da, ukoliko predsjedavajući Savjeta ministara BiH u dva uzastopna navrata ne zakaže sjednicu, to mogu učiniti njegovi zamjenici, Istinomjer ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!