Sarajevska OŠ Silvije Strahimir Krančević nije deložirana

Osnovna škola Silvije Strahimir Krančević javnosti je više poznata po sudskom sporu, i agoniji oko deložacije učenika te borbi za vlasništvo nad objektom škole, sa Savezom izviđača FBiH, nego kao odgojno-obrazovna ustanova. Spor oko vlasništva postoji već petnaestak godina. Dugovanja na ime zakupnine su se nagomilala,  a nadležni, Vlada KS i resorno ministarstvo, uključili su se u cijelu priču tek kada i sudski izvršitelji, prilikom najave prinudnog ulaska i preuzimanje objekta škole, a na osnovu pravosnažne i izvršne presude.

 

Premijer KS je situaciju oko spora za vlasništvo nad objektom pojasnio time da ministarstva prethodnih godina nisu izvršavala svoje obaveze, tako da postoji i odgovornost onih koji su ovo dopustili.

Stav Vlade i moj lični stav je da bi to zaista bio skandal i učinit ćemo sve da djeca i roditelji ne budu dovedeni u situaciju da na početku školske godine moraju mijenjati zgradu i koncept. Spremni smo razgovarati i s onima koji su dobili tu presudu, ali smo spremni i pravno tražiti neke mogućnosti rješavanja ovog problema, jer čini mi se da u ovoj presudi ima nekih nelogičnosti.

(Elmedin Konaković, 15.11.2016.)

Vlada KS i resorno ministarstvo obećali su da održavanje nastave u ovoj školi neće biti dovedeno u pitanje te da će riješiti problem.

Dogovor je i da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo poduzmu sve zakonske aktivnosti u pravcu nesmetanog odvijanja odgojno-obrazovnog procesa učenika te škole.

Na sastanku je dogovoreno da Pravobranilaštvo KS preduzme sve aktivnosti kako ne bi došlo do izvršenja sudske presude zbog odgojno-obrazovnog procesa učenika te škole koji ne može trpiti prekid nastave.

(Vlada KS, 15.11.2016.)

Deložacija zakazana prošle godine je odložena jer je Kanton Sarajevo iskazao spremnost na dogovor sa Savezom izviđača.

Ako postoji dobra volja da škola ostane i u narednom periodu u našem objektu hitno će se potpisati novi ugovor o zakupu objekta za potrebe škole i uplatiti dio dugovanja za prethodni period, ali i dogovoriti dinamika vraćanja ostatka dugovanja.

(Savez izviđača FBiH, 08.12.2016.)

Prema navodima ovlaštenog zastupnika Saveza izviđača, od zakazivanja prve deložacije je prošlo nekoliko mjeseci, a iz kantona nije uplaćena niti jedna marka na račun Saveza izviđača FBiH.

Druga najavljena deložacija bila je zakazana za 20.04.2017. kada su učenici, nastavnici i kompletno osoblje škole SSK trebali napustiti objekat, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Međutim, na dan zakazane deložacije stigla je vijest da je, po ovlaštenju Vlade Kantona Sarajevo, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović potpisao Sporazum sa Savezom izviđača FBiH. Tako je spriječena deložacija učenika i osoblja OŠ Silvije Strahimir Kranjčević.

Sporazumom je riješen problem do kraja ove školske godine, a do tada će Skupština KS kao osnivač škole odlučivati o njenom statusu”, izjavio je ministar Kazazović ističući da po pravosnažnoj presudi Općinskog suda u Sarajevu objekt ne pripada školi i da bi za njeno dalje funkcionisanje u prostoru Doma izviđača bilo neophodno plaćati kiriju.

(Vlada KS, 20.04.2017.)

Iako je deložacija spriječena u posljednji čas, na osnovu potpisanog Sporazuma između Vlade KS  i Saveza izviđača FBIH, Vlada KS na čelu sa premijerom Konakovićem, od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će i dalje pratiti situaciju vezanu za OŠ Silvije Strahimir Krančević, s obzirom da je problem samo privremeno riješen.

(istinomjer.ba)

 

Do kraja novembra uknjižba još tri lokacije vojne imovine

Iako se očekivalo da BiH u julu prošle godine, na samitu NATO pakta u Varšavi, dobije Akcioni plan za članstvo u NATO...

Selma Ašćerić

Obećani milioni čekaju izradu projekata

Jedno u nizu obećanja Vijeća ministara BiH, a koje čeka svoje ispunjenje skoro dvije godine, dato je na Investiciono-razvojnoj konferenciji u Srebrenici, kada je VM obećalo izdvojiti dva miliona KM...

Selma Ašćerić

Poboljšanje sistema Tuzla wireless city


Selma Ašćerić

Selma Ašćerić

Selma Ašćerić

Sarajevski aerodrom će udvostručiti postojeće kapacitete

Međunarodni aerodrom Sarajevo, prema riječima direktora Armina Kajmakovića, ove godine oborio je sve rekorde. Samo u prvih osam mjeseci ove godine, aerodromom je prošlo blizu 700.000 putnika, odnosno...

Selma Ašćerić