Zenička zaobilaznica u sklopu Koridora Vc

Godinama smo svjedoci spore gradnje Koridora Vc, a građani/ke BiH naslušali su se mnogih obrazloženja i razloga zbog čega je gradnja u zastoju. Izgradnja Zeničke zaobilaznice u sklopu Koridora Vc započela je 2014. godine a zbog, kako je pojašnjeno iz JP Autoceste FBiH, “složenih geoloških uvijeta” radovi su neko vrijeme bili u zastoju. Ipak, tokom ove godine uspješno je završena poddionica Drivuša-Klopče, a do kraja godine očekuje se i završetak radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica.

U sklopu Zeničke zaobilaznice s dvije poddionice Drivuša – Klopče i Klopče – Donja Gračanica, ukupne dužine osam kilometara, predviđena je izgradnja dva tunela, četiri vijadukta i most, a vrijednost ovog projekta je oko 140 miliona eura. Razlozi zastoja u realizaciji projekta i izvođenju radova, prema pojašnjenju Autocesta FBiH jesu složeni geološki uvjeti, koji nisu bili uzeti u obzir pri izradi glavnog projekta, zbog čega se naknadno morala mijenjati dokumentacija, a što je dovelo da zastoja u radovima.

Na poddionici Drivuša – Klopče do sada je urađeno 65 posto posla. Završen je lijevi most Drivuša dužine 650 metara i počeli su radovi na desnom mostu. Jedan od problema bilo je i klizište u dužini od 400 metara koje se trenutno sanira. Što se tiče poddionice Klopče – Donja Gračanica do sada je urađena ukupno 25 posto, a dva tunela Pečuj i Ričice, dužine 1000, odnosno 500 metara iskopani po 50 posto. Na vijaduktu Ričice, koji se nalazi između ova dva tunela, trenutno se izvode radovi na rasponskoj konstrukciji.

Autoceste FBiH, 28.07.2017.

Sredinom ove godine, iz preduzeća Autoceste Federacije BiH rečeno je da “radovi na Zeničkoj obilaznici teku prema planu”, obzirom da su “akcize omogućile novo zaduženje”, te da se završetak svih radova na poddionici Drivuša – Klopče “očekuje narednih 45 do 60 dana”.

Zbog konfiguracije i geološko-tehničkih karakteristika Zenička zaobilaznica predstavlja jednu od najzahtjevnijih dionica na Koridoru 5C. Radovi na poddionici Drivuša – Klopče su u završnoj fazi, a trenutno se priprema trasa za asfaltiranje. Na mostu Drivuša se radi hidroizolacija, a na vijaduktu Perin Han se izvode radovi zaštite od buke i rukohvati. Svi radovi na potpornim konstrukcijama su završeni.

Narcisa Livnjak-Borić, glasnogovornica Autocesta FBiH 09.06.2018.

Novembra ove godine okončani su “svi tehnički radovi na izgradnji poddionice Drivuša-Klopče na Koridoru Vc, ukupne dužine 2,23 kilometra”.

Prvi put na ovim prostorima jedan most se gradio po sistemu „polje po polje“ korištenjem pokretne skele ili MSS skele (Movable Scaffolding System). (…) Ono što je obilježio izgradnju ove dionice jesu geološki vrlo složeni terenski uvjeti koji nisu detaljno obrađeni u glavnome projektu pa je trebalo mijenjati projektnu dokumentaciju, kao i klizišta što je uzrokovalo neželjene zastoje na izgradnji otvorene trase autoceste. Broj radnika koji je direktno radio na izgradnji poddionice je 150, a indirektno više od 300 radnika.

Saopćenje ACFBiH, 14.11.2018.

Podsjećamo, Ugovor o izgradnji poddionice Klopče – Donja Gračanica potpisan je 09. maja 2016. godine. Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci, najavljeno je da bi do kraja ove godine mogla biti završena i ova poddionica.

Također u novembru ove godine potpisan je i Ugovor o izgradnji dionice Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica, između preduzeća Autocesta FBiH, kao investitora i firme Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), u svojstvu izvođača radova.

Vrijednost ovog ugovora je preko 67 miliona eura (sa PDV-om), a ugovorom određen rok za završetak radova, na dijelu Zeničke zaobilaznice na autoputu A1, je 30 mjeseci.

Više o dinamici budućih, i do sada okončanih, radova možete pogledati OVDJE.

Za dosada provedene aktivnosti, kada je upitanju izgradnja Zeničke zaobilaznice, JP Autoceste FBiH dobijaju ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će i dalje pratiti dinamiku radova na izgradnji kako Koridora Vc, tako i radove na izgradnji Zeničke zaobilaznice.

(Istinomjer.ba)

Predsjedništvo BiH u zajedničkoj izjavi pozvalo EU na nastavak podrške

U skladu sa Dodikovom najavom, već na prvoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 12.12.2018. godine, usaglašena je i...

Razlika između “tri i četiri” SNSD-ova delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH

Da je, kada se radi o donošenju budućih odluka, razlika između toga da li politička partija ima tri ili četiri poslanika u Domu naroda PS BiH velika, jasno je iz Člana IV Ustava BiH. Tokom...Trenutni saziv Doma naroda Parlamenta FBiH nastavlja obnašati dužnost

Ustavni sud BiH između ostalog je naveo da “ovakva odredba ima za cilj da osigura kontinuitet vlasti i stalnost Parlamenta u državi, jer nemogućnost konstituiranja tijela nakon izbora ne smije...