Analize

Zdravstvo: Bitne stvari nisu ni započete

Oblast zdravstva je, za razliku od prošlog mandata, bila mnogo manje zanimljiva partijama koje su formirale vlast na državnom nivou i u Federaciji BiH.

zdravstvo-cekaonica

U ovoj oblasti dato je tek 17 obećanja, od toga 16 na nivou Federacije i tek jedno na državnom nivou. Jedino obećanje na državnom nivou odnosi se na formiranje Ministarstva zdravlja na nivou BiH i to je već standardno obećanje SDA, budući da je ova partija isto obećavala i u prethodnom mandatu. Kao ni u prethodnom mandatu, nije zabilježen nikakav rad na ovom obećanju. Općenito, teško je očekivati bilo kakav progres na ispunjavanju ovog obećanja do kraja mandata, obzirom da su stranke iz Republike Srpske kategorički protiv formiranja novih ministarstava na nivou BiH.

Od 16 obećanja na nivou Federacije, započeto je tek jedno, koje se odnosi na revidiranje lista esencijalnih lijekova u Federaciji BiH, što je urađeno 2 puta u prvih godinu dana rada Vlade FBiH, mada.

No, iako u ovoj oblasti nije bilo puno obećanja, neka od njih su svakako jako zanimljiva i prava je šteta za građane što na njima barem nije započet neki rad.

SDA je tako imala obećanje o jedinstvenom obuhvatu osiguranika na cijelom području Federacije BiH, što u osnovi znači da bi se pacijenti iz npr. Tuzle mogli nesmetano i bez dodatne papirologije i sporazuma između kantonalnih zavoda osiguranja liječiti na UKC-u u Sarajevu i obrnuto. O mjerama kojima bi se moglo riješiti ovo pitanje se nije niti raspravljalo na sjednicama Vlade FBiH.

No, ono što je sasvim sigurno najzanimljivije iz ove oblasti je da su i HDZ i SDA imali obećanja o zdravstvenoj zaštiti za sve građane. Logičan zaključak koji se nameće je da će se, ukoliko su dvije partije koje imaju Većinu u Vladi FBiH imale skoro identična predizborna obećanja, na tim obećanjima nešto i raditi. Nažalost, to u prvih godinu dana mandata nije bio slučaj. Zanimljivo je da je prethodna Vlada pred kraj svog mandata, u julu 2014. godine, usvojila Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim bi se riješio ovaj problem, ali daljih aktivnosti na usvajanju ovog zakona nije bilo.

Štaviše, SDA je u Tuzlanskom kantonu djelovala u suprotnosti sa svojim programom, kada je na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 30. marta, glasala za usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, čime je bez zdravstvenog osiguranja ostalo oko 30 djece uzrasta od 6 do 15 godina, koja nisu dio obrazovnog sistema u BiH.

Nakon pritisaka javnosti i najave podnošenja krivičnih prijava protiv osoba koje su donijele ovaj zakon, Vlada TK i Predsjednik Skupštine Senad Alić (SDA) su održali sastanak, na kojem je dogovoreno da će se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona izmijeniti Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK, te da će u nju biti uvrštena i djeca od 6. do 15. godine života koja nisu osigurana po drugom osnovu. Ostaje da vidi da li će se ovo obećanje ispuniti.

Dakle, iako u oblasti zdravstva nije bilo puno obećanja, građani Federacije BiH su mogli osjetiti unapređenje zdravstvene zaštite da se Vlada Federacije odlučila ozbiljnije baviti ovim pitanjima. Nažalost, to se u prvih godinu dana nije desilo. Ostaje da se vidi da li će u narednoj godini vlast u Federaciji napraviti ikakve pomake po pitanju zdravstva.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!