Analize

Zastoj u ispunjavanju predizbornih obećanja u FBiH

Vlada FBiHU drugoj polovini prve godine mandata Vlade Federacije BiH ostvaren je vrlo ograničen napredak u radu na ispunjavanju ciljeva postavljenih izbornim programima stranaka koje participiraju u vlasti na entitetskom nivou, te obećanja iz dokumenta “Osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i platforma zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010.-2014″ (u daljem tekstu “Platforma”).

U odnosu na prvih šest mjeseci rada Vlade FBiH, kada je dominantan bio rad na uspostavljanju institucionalnih pretpostavki za ispunjenje značajnog broja predizbornih obećanja, do kraja prve godine mandata malo toga je realizovano u vidu postizanja konkretnih i vidljivih efekata. Činjenica da se tokom drugih šest mjeseci nije odmaklo u reformi fiskalnog sistema imala je višestruk negativan uticaj na ispunjavanje mnogih obećanja, ne samo iz oblasti finansija, već i iz ekonomije, socijalne politike, razvoja nauke i obrazovanja i drugih oblasti u kojima je veliki broj obećanja povezan sa najavljenim izmjenama poreske politke, na način njenog usmjeravanja ka podsticaju razvoja, podsticaju očuvanja okoliša, te obezbjeđivanja sredstava za socijalna davanja i razvoj nauke i obrazovanja.

Slična je situacija i u oblasti reforme socijalnog i PIO/MIO sistema, u kojoj se još nije približilo izradi paketa reformskih zakona najavljenih izbornim programima, te sistemsko uređenje ovih oblasti još nije započeto, premda su zabilježeni pomaci u kreiranju programa zapošljavanja i uvođenja reda u kontrolu naplate doprinosa, što je rezultiralo porastom prikupljenih sredstava tokom protekle godine. Sa druge strane, konkretni rezultati u borbi protiv nezaposlenosti su izostali, te su i u protekloj godini nastavljeni negativni trendovi u ovoj oblasti.

Rad na revitalizaciji ekonomije bio je najintenzivniji u oblasti stvaranja povoljnije poslovne klime, ali rezultati još nisu značajni, budući da je tokom proteklog perioda ugašeno oko 7000 poslovnih subjekata i obrta, ali je prijavljeno i oko 9000 novih. Nedostatak politike za poticaj izvoza doprinijeo je i negativnom trendu rasta spoljnotrgovinskog bilansa FBiH, koji je u protekloj godini iznosio 0,1 posto, dok je prethodne godine premašio 9 posto. U pogledu obećanog stimulisanja razvoja, u 2011. godini došlo je do smanjenja budžetskih sredstava za ove stavke, ali ohrabruje njihovo najavljeno povećanje za 2012. godinu.

Vrlo slab napredak ostvaren je u oblasti jačanja pravne države, gdje je izostalo usvajanje ključnih zakona i politika najavljenih programima, a zabilježen je i značajan rast stope kriminaliteta u proteklom periodu.

U oblasti obrazovanja nastavljen je rad na započetim procesima kroz novoosnovanu Koordinaciju ministara obrazovanja i nauke u FBiH, ali se problemi koji proizlaze iz podijeljenih nadležnosti i neujednačenih standarda u ovoj oblasti još nisu prevazišli.

Pozitivni trendovi zabilježeni su u oblasti zdravstva, u kojoj je intenziviran rad na započetoj reformi.

Nakon prve godine mandata Vlade FBiH, može se konstatovati da u pojedinim oblastima jeste ostvaren napredak, ali da on nije ni blizu onoga što se moglo očekivati na osnovu rada u prvoj polovini prve godine mandata. Sporost u usvajanju reformskih zakona, te nedostatak finansijskih sredstava za implementaciju započetog, predstavljaju ključne probleme u ispunjavanju ciljeva najavljenih predizbornim obećanjima. Ukoliko Vlada ne ubrza tempo rada na ostvarivanju ovih ciljeva, upitno je u kojoj mjeri će stranke koje participiraju u vlasti do kraja mandata ispuniti svoje programe.

Detaljnija analiza progresa u ispunjavanju predizbornih obećanja stranaka u FBiH, sa statističkim podacima o progresu u odnosu na prvih šest mjeseci rada Vlade FBiH, biće dostupna uskoro na www.istinomjer.ba.

Pregled progresa u ispunjavanju obećanja u pojedinim oblastima možete pronaći na ovom linku.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!