Analize

Zaštita historijskog urbanog krajolika Sarajeva u političkom kontekstu

Početkom novembra 2020. godine, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela je odluku kojom se historijski urbani krajolik Sarajeva proglašava nacionalnim spomenikom BiH. Međutim, samo donošenje ove odluke i njena provedba u praksi su naišli na negodovanje lokalne zajednice, pa su načelnici sarajevskih općina Centar i Stari Grad odlučili da podnesu apelaciju Ustavnom sudu BiH. Jedan od projekata čija je realizacija najavljivana je i podzemna garaža u sklopu novog Trga oslobođenja – Alija Izetbegović, koja nije dobila zeleno svjetlo ni Komisije, ni Asocijacije arhitekata BiH.

Foto: Anadolija

 

Historijski urbani krajolik Sarajeva postao je početkom novembra 2020. godine državni nacionalni spomenik, i to u kategoriji od izuzetnog značaja za BiH. U odluci koja je objavljena u Službenom glasniku BiH, navedeno je sljedeće:

Član 2: Nacionalni spomenik čini cjelovit prostor historijskog urbanog krajolika na području uže gradske jezgre Sarajeva na dijelu općine Stari grad i općine Centar, FBiH, BiH.

Član 5: U svrhu zaštite prostora kao historijskog urbanog krajolika i osiguranja njegovog razvoja uz očuvanje autentičnosti, integriteta i vrijednosti, neophodno je, sagledavajući prostor cjelovito, izraditi jedinstven prostorno-planski dokument.

Član 8: Do konačnog usvajanja jedinstvenog prostorno-planskog dokumenta za prostor nacionalnog spomenika, na snazi ostaju odredbe postojeće i važeće prostorno planske dokumentacije u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa odredbama i mjerama zaštite utvrđene ovom odlukom, a što se, u svakom pojedinačnom slučaju za izvođenjem prostornog zahvata, utvrđuje pribavljanjem mišljenja Komisije o usklađenosti.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, 2. 11. 2020.

Odluku je potpisao tadašnji predsjednik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Radoje Vidović. Inače, osim Vidojevića, tadašnji članovi Komisije bili su i prof. Amir Pašić te Goran Milojević, koji su 28. 1. 2016. godine, odlukom Predsjedništva BiH, imenovani na period od pet godina.

Od 3. februara 2021. godine, odlukom Predsjedništva BiH, članovi Komisije su: Faruk Kapidžić, dipl.ing.arh, mr.sci. Anđelina Ošap Gaćanović, dipl.ing.arh, te Zoran Mikulić, dipl. pravnik. Prvi predsjedavajući Komisije do kraja 2021. godine bit će Faruk Kapidžić koji je u Vladi Kantona Sarajevo, koju su činili SDA, SBB i DF, bio ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ispred SDA.

Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva u fokus javnosti je došla krajem marta 2021. godine, nakon što je načelnik sarajevske Općine Centar Srđan Mandić na Facebooku objavio odgovor Federalnog ministarstva prostornog uređenja na zahtjev Općine Centar Sarajevo i investitora, Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo, za izdavanje urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici Mirs Irbina.

Evo kako u praksi izgleda djelovanje Faruka Kapidžića i njegove tzv. zaštite Istorijskog urbanog krajolika. U saradnji sa HDZ ministrom ne dozvoljavaju rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici Mis Irbina. 27.01. smo podnijeli zahtjev, 15.03. nas prepuštaju Kapidžiću. Ovo je vrhunac drskosti i konačni dokaz namjera SDA. Nakon što su nas ostavili bez vakcina, sada nam oduzimaju pravo na dotok vode. E, pa imam za vas odgovor. Mi ćemo kopati i postavljati cijevi, a vi nas pokušajte zaustaviti. Dosta vas je bilo, DOSTA!!!!

P.S. Pitam se da li Kapidžić može ovakvu odluku sprovesti recimo u Gospodskoj ulici u Banja Luci?

Srđan Mandić, 30. 3. 2021.

Potom je predsjedavajući Komisije Faruk Kapidžić u medijskim nastupima objasnio da rekonstrukcija vodovodnih cijevi spada u tehničko održavanje.

To što oni rade je čisti populizam. Da me je samo nazvao telefonom, objasnio bih mu da uopće ne treba zahtjev za to, niti odobrenje. Oni ovim samo žele da sve ovo prikažu kao katastrofu, da građani ne mogu dobiti vodu zbog Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Mandić mi ne šalje zahtjeve za zgrade koje želi graditi po parkovima, a dotiče se neke vodovodne cijevi za koje mu i ne treba zahtjev.

Faruk Kapidžić, 31. 3. 2021.

U odluci o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva kao nacionalnog spomenika, u Prilogu 5, koji se odnosi na smjernice za izradu prostorno-planskih dokumenata i plana i projekta očuvanja naslijeđa, definirano je sljedeće:

Dozvoljeno je izvođenje infrastrukturnih radova na postojećim sistemima s ciljem njihovog održavanja i unapređenja.

Odluka o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva

Potom su iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH putem Facebooka saopćili da će sve nejasnoće biti otklonjene.

S obzirom na to da je nakon donošenja Odluke o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH došlo do određenih nejasnoća u implementaciji, Komisija je donijela zaklјučak da se pokrene procedura izmjene i dopune Odluke. Izmjenom i dopunom Odluke će biti dodatno precizirane zone i nadležnosti različitih nivoa u prostornom obuhvatu predmetnog nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, 23. 3. 2021.

Načelnici sarajevskih općina Centar i Stari Grad Srđan Mandić i Ibrahim Hadžibajrić odlučili su, zbog odluke o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva, podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH. U saopćenju, ove dvije općine objašnjavaju da je odluka proizvoljna i neutemeljena.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je jednostrano, proizvoljno i bez učešća apelanata, te bez valjanog pravnog osnova donijela Odluku o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom, kojom se uža gradska jezgra općina Centar i Stari Grad proglašava historijskim urbanim krajolikom. Obuhvat historijskog urbanog krajolika obuhvata cjelovit prostor koji uključuje prostor nacionalnih spomenika koji su kao takvi već proglašeni pojedinačnim odlukama Komisije, prostor nacionalnih spomenika koji se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika, prostor između naprijed navedenih spomenika te zaštitni prostor.

Općina Centar Sarajevo, 1. 4. 2021.

Potom je Općinsko vijeće Općine Centar održalo vanrednu sjednicu Vijeća sa samo jednom tačkom dnevnog reda – “Analiza posljedica odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine o proglašenju historijskog urbanog krajolika na području općine Centar Sarajevo”. Na inicijativu načelnika ove općine, Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći zaključak:

Uz puno opredjeljenje neophodnosti zaštite kulturno – historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine i Sarajeva kao simbola multikulturalnosti, prava građana i jedinica lokalne samouprave mogu biti ograničena samo na osnovu zakona i pod precizno definiranim uvjetima čija je svrha objektivna i opravdana. U cilju osiguranja i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda građana zagarantovanih Ustavom BiH, ali i Općine Centar Sarajevo, kao jedinice lokalne samouprave kojima su povrijeđena prava na mirno uživanje imovine i ostvarivanja imovinskih interesa, te pravo na lokalnu samoupravu, upućuje se inicijativa Skupštini Kantona Sarajevo i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine da u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja poduzmu sve aktivnosti radi stavljanja van snage Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kojom se na neutemeljen način veći iii skoro cijeli prostor općine Centar Sarajevo proglašava Historijskim urbanim krajolikom i proizvoljno stavlja pod poseban tretman te pravo na planiranje, upravljanje i raspolaganje imovinom prenosi na organe viših nivoa vlasti.

Općinsko vijeće Centar Sarajevo, 8. 4. 2021.

Jedan od projekata unutar historijskog urbanog krajolika Sarajeva, čija se realizacija najavljuje, jeste i izgradnja Trga oslobođenja – Alija Izetbegović u sarajevskoj općini Stari Grad, u sklopu kojeg je planirana izgradnja i podzemne garaže. Naime, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH naložila je Općini Stari Grad da obustavi sve aktivnosti u okviru urbanističkog projekta Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović, a do dostavljanja mišljenja ove komisije o usaglašenosti nacrta ovog projekta sa odredbama Odluke o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH. Iz Općine Stari Grad naveli su da su održali sastanak sa članovima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH te da je tada Komisija predstavila i novi zahtjev.

Zbog naloga Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH da se obustave sve aktivnosti na UP ”Trg oslobođenja-Alija Izetbegović, Općina Stari Grad je 24.02.2021.godine, putem nadležne Službe za urbanizam, organizovala radni sastanak, na kojem su, pored predstavnika Općine i subjekata planiranja, prisustvovali i predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kao i predstavnici Ministarstva za boračka pitanja KS. Na ovom sastanku po prvi put od strane predstavnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iznesena je i informacija da bi Centralno spomen-obilježje svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva trebalo biti izmješteno na neku drugu adekvatnu lokaciju, zbog političkih dogovora viših nivoa.

Općina Stari Grad Sarajevo, 25. 2. 2021.

O projektu Trg oslobođenja – Alija Izetbegović oglasila se i Asocijacija arhitekata u BiH. Iz Asocijacije upozoravaju na nepravilnosti koje su primijećene u procesu izrade ovog planskog dokumenta, što, kako objašnjavaju, može negativno uticati i na one napore koji su pohvalni, što nije u interesu niti Općine Stari Grad, niti stanovnika gradske općine, kao ni cijelog grada Sarajeva.

Postupanje sa prostorom na način da se zanemaruju, potiskuju, uništavaju i minimiziraju dostignuća i napori prethodnih generacija, sa ciljem ostavljanja traga samo ovog trenutka, u istorijskom, kulturološkom i sociološkom pogledu imaju za posljedicu stvaranje generacija koje neće imati ostvarene relacije i doživljaje svog vlastitog nastanka i evolucije. Ne ulazeći u ovom trenutku u pogrešne urbanističke vrijednosti koje se očito javljaju i ispoljavaju od strane ovlaštenih protagonista, AABiH dobronamjerno upozorava na zakonske i činjenične propuste koji su uočeni u kvantitativno i kvalitativno manjkavoj građi koja je bila na raspolaganju.

Asocijacija arhitekata u BiH, 16. 2. 2021.

Još jedan od projekata koji je u žiži interesovanja javnosti, a koji se također nalazi u zoni historijskog urbanog krajolika Sarajeva, jeste i izgradnja na području Hastahane, o čemu je Istinomjer ranije pisao. Kapidžić je intervjuu za N1 govorio ne samo o Hastahani već i o drugim akutelnim projektima na lokalitetu historijskog ubranog krajolika glavnog grada BiH.

2019. godine, tokom ljeta, u Opštini Centar izglasane su tri stvari koje su bitne: jedno je da se radilo o izgradnji objekta Hastahane, drugo je toranj kod Unitica i treće benzinska pumpa na Koševu. O čemu se tu radi – tu je jedna jedina koalicija, a to je monetarna koalicija, dakle, stranke SDA, Naša stranka i SDP su skupa glasale. Recimo, ja ne dam pumpu jer je blizu tramvajske stanice, odem, sačekaju da se obori vlada i ponovo se na sto stavi ta pumpa. Naravno da poslije toga Naša stranka nadigne veliku frku na moj status jer su me samo za to mogli uhvatiti i u ponedjeljak traže moju smjenu. Radi se o mojim potezima u Komisiji i onim što će biti u budućnosti. Ne znam šta je čudno kad neko napiše istinu, društvo će biti bolje ako se istina bude iznosila.

Faruk Kapidžić, 19. 3. 2021.

No, nije samo proglašenje historijskog urbanog krajolika Sarajeva izazvalo reakcije već i postupci koji su u toku, među kojima je i pokretanje postupka za donošenje konačne odluke o proglašenju olimpijskih borilišta na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću nacionalnim spomenicima BiH. Zbog ovog postupka, zajednički su reagovale općine Stari Grad, Ilidža, Hadžići i Trnovo, koje su angažovale i advokata. Izričito se protive donošenju navedene odluke.

Ne postoji nikakvo obrazloženje da se olimpijska borilišta na Bjelašnici, Igmanu i Trebeviću – a to su staze za olimpijski spust i veleslalom na Bjelašnici, staze za biatlon i skijaško trčanje na Igmanu, skakaonice na Malom polju na Igmanu i bob staza na Trebeviću, proglase nacionalnim spomenikom i to je suštinski razlog zašto je navodna peticija, kao i inicijativa, neosnovana. To su sportski tereni, od kojih su neki aktivni i danas i kao takvi treba i da ostanu. Apsolutno je nejasno ko i na osnovu čega, tj. s kakvim argumentima pokreće ovaj postupak. Također, nejasno je da li su, i ako nisu, zbog čega nisu, inicijativom Komisije obuhvaćene i druge planine, na primjer Jahorina?

Općina Stari Grad Sarajevo, 29. 3. 2021.

Iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH smatraju da borilišta i kompletan prostor na kojem su se odigrale Zimske olimpijske igre 1984. godine, pored materijalnog svjedočenja, trebaju biti zaštićeni i kao memorija mjesta.

U vezi s tim, Komisija očekuje da će aktivnosti na valorizaciji prostora i izradi odluke o proglašenju završiti u narednom periodu, uz saradnju nadležnih institucija. Prema odredbama Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, do donošenja konačne odluke o proglašenju nacionalnog spomenika, a najduže do godinu dana od podnošenja peticije, sve strane treba da se suzdrže od aktivnosti koje bi mogle ugroziti predloženo dobro, o čemu su obaviještena sva nadležna tijela i institucije na čijem se području nalaze predložena dobra.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, 23. 3. 2021.

 

Stara električna centrala Marijin Dvor/Foto: Istinomjer

 

O zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa konačnu riječ trebali bi dati stručnjaci, jer je u glavnom gradu, i nakon 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, vidljivo da su pojedini kulturno-historijski spomenici i dalje srušeni i čekaju na obnovu. Neki od njih, poput Stare električne centrale na Marijin Dvoru, u privatnom su vlasništvu, pa javnost i dalje očekuje da vidi konkretne korake kako i u kojem pravcu će ići obnova navedenog objekta. Tu su i ostali razrušeni objekti, naročito na lokalitetu Marijin Dvora, ali i oni planirani, ranije spomenuti, poput objekta Hastahana, kao i izgradnje novog tornja, uz postojeća dva, kompanije Unitic. Uz sve navedeno, ne treba zaboraviti da je u Statutu Grada Sarajeva definisano da je za općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad donošenje i implementacija regulacionih planova u nadležnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!