Istina

Zakon o policijskim službenicima BiH jasan po pitanju eksternog premještaja

Kada se radi o pitanju eksternog premještaja, ova oblast regulisana je Članom 65. Zakona o policijskim službenicima BiH pod nazivom Privremeni eksterni premještaj.

Nakon što je član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, Milorad Dodik potvrdio da je “na službeni mejl njegovog šefa kabineta stigao akt Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH kojim ga obavještava da nijedna policijska agencija, izuzev pripadnika Direkcije, u zgradu Predsjedništva BiH ne može da unosi oružje”, Dodik je još jednom izjavio da “neće odustati od toga da ga čuva policija Republike Srpske”.

Ubrzo zatim, direktor Policije RS Darko Ćulum iznio je stav “da će u budućnosti člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika čuvati pripadnici MUP-a RS i da je ostalo još samo da bude riješen njihov profesionalni status”, te da je jedna od mogućnosti u tom pravcu “da bude napravljen eksterni premještaj, odnosno da pripadnici MUP-a RS koji osiguravaju Dodika privremeno pređu, za vrijeme trajanja osiguranja, u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela”.

Na ovu Ćulumovu tvrdnju reagovao je direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Mirsad Vilić:

Zakon o policijskim službenicima BiH ne daje mogućnost da bilo koji policijski službenik s nivoa kantona ili entiteta bude eksterno premješten na državni nivo. Eksterni premještaj omogućen je samo policijskim službenicima na državnom nivou i odnosi se na tri policijske agencije i to Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), Graničnu policiju BiH i Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Mirsad Vilić, 03.12.2018.

Pomenutim Zakonom o policijskim službenicima BiH , kako se u njemu navodi, “regulišu se policijska ovlaštenja i radnopravni status (radni odnosi uključujući: dužnosti i prava, zapošljavanje, obrazovanje i usavršavanje, raspoređivanje, činove, procjenu rada i unaprjeđivanje, naknade, radne uslove, disciplinsku odgovornost, odgovornost za štetu te prestanak radnog odnosa) policijskih službenika Bosne i Hercegovine”, dok se u skladu sa njegovim Članom 2., Zakon “primjenjuje na policijske službenike zaposlene u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (GPBiH) i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine”.

Kada se radi o pitanju eksternog premještaja, ova oblast regulisana je Članom 65. pod nazivom Privremeni eksterni premještaj, koji između ostalog kaže da “policijski službenik može biti privremeno premješten u drugi policijski organ, ured ili drugu državnu instituciju na vremenski period od najduže četiri godine”, te da je “privremeni eksterni premještaj moguće obnoviti samo u drugom uzastopnom periodu”.

Dakle, Zakon o policijskim službenicima BiH predviđa eksterni premještaj, ali se to, a u skladu sa njegovim Članom 2., odnosi samo na policijske službenike zaposlene u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (GPBiH) i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Ovim Istinomjer izjavi direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Mirsada Vilića daje ocjenu istinito.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!