Angažovana kompanija za sanaciju zemljišta u Poslovnoj zoni “Incel”

U Banjaluci je u utorak 23. jula održan sastanak predstavnika gradskih i institucija Republike Srpske (RS) na kojem se razgovaralo o definisanju mjera za sanaciju kontaminiranog zemljišta u banjalučkoj Poslovnoj zoni “Incel” nakon kojeg je ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Srebrenka Golić najavila skoro rješenje ovog problema, kao i da je u tu svrhu formiran ekspertski tim.

U narednih sedam dana ekspertskom timu biće dostupna sva potrebna infrastruktura.

Srebrenka Golić, 23.07.2019.

Ministrica je takođe dodala i da će za mjesec dana biti poznate smjernice za dalje postupanje.

Kako su za portal Buka potvrdili iz Inspektorata RS, po nalogu republičke vodne inspekcije u Poslovnoj zoni “Incel”, 02. augusta 2019. godine je uzeto pet uzoraka podzemnih voda za potrebe ispitivanja prisustva polihrorovanih bifenila (PCB), teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika, a uzorkovanje i analize obavila je laboratorija “Institut za vode” iz Bijeljine.

Analizom parametara policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) utvrđena su odstupanja koja odgovaraju parametrima propisanim za vode IV i V klase, što je direktna posljedica rada hemijske industrije na lokaciji Poslovne zone “Incel” u proteklih 30-40 godina, s obzirom na tehnološke procese koji su korišteni od samog početka rada Incela. Informacije o rezultatima analiza dostavljene su ekspertskom timu koji će u saradnji sa međunarodnim konsultantima raditi na pronalaženju rješenja za sanaciju zemljišta.

Inspektorat RS, 09.08.2019.

Inače još u junu, kako prenose mediji ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić  sastala se sa ambasadorom Švedske u BiH i pokrenula inicijativu da se interventno djeluje u okviru projekta “Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom”, a koji realizuje UNDP BiH, dok ga finansira vada Švedske. Švedska ambasada je tada prihvatila inicijativu, a UNDP je odobrio Srpskoj i FBiH po 300.000 dolara za lokacije koje su identifikovane kao prioritetne.

U svrhu rješenja problema kontaminiranog zemljišta u banjalučkoj Poslovnoj zoni “Incel”, UNDP je sklopio ugovor sa holandskom specijalizovanom kompanijom “Tauv”, čiji je ekspert javnosti pojasnio da će se sanacija raditi u fazama.

Međunarodni eksperti najavili su da bi, nakon što analiziraju dostavljene podatke, u idućem periodu trebalo i da posjete Banjaluku i obiđu lokacije u ‘Incelu’ radi dobijanja jasnije slike o tome kako treba kreirati plan za upravljanje kontaminiranim područjem i projekat sanacije.

Ministarstvo prostornog uređenja RS, 26.08.2019.

S obzirom da su izvršene sve najavljene analize zemljišta u poslovnoj zoni Incel, kao i da je angažovana holandska firma koja će vršiti sanaciju kontaminiranog zemljišta, Istinomjer će ranije data obećanja iz nadležnog ministarstva ocijeniti kao ispunjena. 

(Istinomjer.ba)

Usvojen Nacrt zakona o Registru finansijskih obaveza u KS

Sredinom oktobra ove godine iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (KS) saopćeno je da je pokrenuta izrada Zakona o...

Počela hitna sjednica o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma PS BiH

Nakon sjednice Vijeća ministara BiH održane 12.11.2019. godine, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i predsjednik SDS-a, Mirko Šarović izjavio je da će do kraja novembra...U toku je ralizacija projekta regulacije vodotoka na području nekoliko sarajevskih općina

Vlada Kantona Sarajevo (KS) saopćila je sredinom jula ove godine da je potpisan Sporazum o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i...