Ispunjeno

Angažovana kompanija za sanaciju zemljišta u Poslovnoj zoni “Incel”

U Banjaluci je u utorak 23. jula održan sastanak predstavnika gradskih i institucija Republike Srpske (RS) na kojem se razgovaralo o definisanju mjera za sanaciju kontaminiranog zemljišta u banjalučkoj Poslovnoj zoni “Incel” nakon kojeg je ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Srebrenka Golić najavila skoro rješenje ovog problema, kao i da je u tu svrhu formiran ekspertski tim.

U narednih sedam dana ekspertskom timu biće dostupna sva potrebna infrastruktura.

Srebrenka Golić, 23.07.2019.

Ministrica je takođe dodala i da će za mjesec dana biti poznate smjernice za dalje postupanje.

Kako su za portal Buka potvrdili iz Inspektorata RS, po nalogu republičke vodne inspekcije u Poslovnoj zoni “Incel”, 02. augusta 2019. godine je uzeto pet uzoraka podzemnih voda za potrebe ispitivanja prisustva polihrorovanih bifenila (PCB), teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika, a uzorkovanje i analize obavila je laboratorija “Institut za vode” iz Bijeljine.

Analizom parametara policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) utvrđena su odstupanja koja odgovaraju parametrima propisanim za vode IV i V klase, što je direktna posljedica rada hemijske industrije na lokaciji Poslovne zone “Incel” u proteklih 30-40 godina, s obzirom na tehnološke procese koji su korišteni od samog početka rada Incela. Informacije o rezultatima analiza dostavljene su ekspertskom timu koji će u saradnji sa međunarodnim konsultantima raditi na pronalaženju rješenja za sanaciju zemljišta.

Inspektorat RS, 09.08.2019.

Inače još u junu, kako prenose mediji ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić sastala se sa ambasadorom Švedske u BiH i pokrenula inicijativu da se interventno djeluje u okviru projekta “Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom”, a koji realizuje UNDP BiH, dok ga finansira vada Švedske. Švedska ambasada je tada prihvatila inicijativu, a UNDP je odobrio Srpskoj i FBiH po 300.000 dolara za lokacije koje su identifikovane kao prioritetne.

U svrhu rješenja problema kontaminiranog zemljišta u banjalučkoj Poslovnoj zoni “Incel”, UNDP je sklopio ugovor sa holandskom specijalizovanom kompanijom “Tauv”, čiji je ekspert javnosti pojasnio da će se sanacija raditi u fazama.

Međunarodni eksperti najavili su da bi, nakon što analiziraju dostavljene podatke, u idućem periodu trebalo i da posjete Banjaluku i obiđu lokacije u ‘Incelu’ radi dobijanja jasnije slike o tome kako treba kreirati plan za upravljanje kontaminiranim područjem i projekat sanacije.

Ministarstvo prostornog uređenja RS, 26.08.2019.

S obzirom da su izvršene sve najavljene analize zemljišta u poslovnoj zoni Incel, kao i da je angažovana holandska firma koja će vršiti sanaciju kontaminiranog zemljišta, Istinomjer će ranije data obećanja iz nadležnog ministarstva ocijeniti kao ispunjena.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!