Neispunjeno

Vlada RS nije osigurala obećanih četiri i po miliona KM za borce

Petar Đokić

Vlada Republike Srpske je na 37. sjednici, održanoj u oktobru 2011., usvojila Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Novine u ovom nacrtu zakona predviđaju da se u planiranju finansijskih sredstava u budžetu, za svaku godinu utvrdi iznos sredstava za ove namjene, zatim uvođenje prava na podsticaj zapošljavanja boraca, pri čemu će obje stavke biti dodatno definisane posebnim uredbama. Novim nacrtom je i povećan procenat dopunskog materijalnog obezbeđenja za ratne vojne invalide druge, treće i četvrte kategorije koji imaju dodatak za njegu i pomoć u odnosu na prethodno rješenje po kojem je to pravo imala samo prva kategorija. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić je naveo da će se za finansiranje ovog prava u budžetu Republike Srpske planirati dodatna sredstva od oko 4 miliona KM, na godišnjem nivou. Novim nacrtom zakona proširena su i prava porodica RVI od prve do četvrte kategorije, skraćen je rok za podnošenje zahtjeva za povećanje procenta vojnog invaliditeta na osnovu pogoršanja zdravstvenog stanja, sa pet na tri godine i predviđeno da se suprugama poginulih boraca, čija su djeca završila redovno školovanje, a mlađe su od 45 godina, omogući nastavak korišćenja prava na porodičnu invalidninu u kontinuitetu, za šta je planirano izdvajanje dodatnih 820.000 KM godišnje.

(Izvještaj sa 37. sjednice Vlade RS OVDJE)

Komentar:

Nakon pompezne najave, komplikovane procedure i konačnog usvajanja, bura oko novog “boračkog” zakona se ne stišava. I pored deklarativnog “rasipanja” milionima, u nacrtu budžeta za 2012. godinu, doznake za porodične i lične invalidnine nisu povećane, već su smanjene za ukupno 450.000 KM u odnosu na rebalans budžeta iz 2011. Ovaj nacrt je usvojen i o najavljenom godišnjem izdavanju dodatnih 4.820.000, očito, nema ni govora, tako da ostaje upitno kako će se realizovati proširena prava korisnika novog zakona.
Ono što, pak, nije upitno, je činjenica da je usvajanjem budžeta za 2012. obećanje ministra Đokića evidentno prekršeno.

(Detalji o usvajanju zakona na OVOM linku)

Pitajte Istinomjer!