Analize

Vlada KS ispunila tri obećanja u prvih 100 dana rada

Vlada Kantona Sarajevo u prvih 100 dana svog rada ispunila je tri obećanja koja su data u “Sporazumu o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu od 2018. do 2022. godine”, a započela rad na 28% od ukupno 311 datih obećanja. Prema rezultatima monitoringa koji provodi inicijativa Istinomjer, ocjenu započeto dobilo je 77 obećanja, osam ih je dobilo ocjenu u progresu, dok su tri obećanja ocijenjena kao neispunjena nakon 100 dana rada Vlade KS. U slučaju 221 obećanja nisu zabilježene aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

“Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo”, potpisalo je sredinom decembra 2018. godine, šest stranaka koje su osvojile mandate u kantonalnoj skupštini – Naša stranka, Narod i Pravda, SDP, SBB, DF i Nezavisna bosanskohercegovačka lista.

Najviše obećanja dato je u oblasti ekonomije, ukupno 86 od kojih je do danas u potpunosti ispunjeno jedno, koje se odnosilo na izradu studije korištenja obnovljivih izvora energije u javnom prostoru. Ocjenu u progresu dobila je mjera uvođenja jednog kupona/karte za sve javne gradske prijevoznike, s obzirom da je u martu Vlada KS donijela zaključak kojim je obavezala KJKP “GRAS” i „Centrotrans – Eurolines“ da do prvog maja ove godine efektivno počnu pružati uslugu svim građanima Kantona Sarajevo sa mjesečnim i godišnjim kartama za prevoz.

Od započetih mjera u ovoj oblasti, značajno je spomenuti izdvajanje sredstava za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Sarajevu, povećanje nadzora nad kvalitetom zraka u kontekstu čestog servisiranja te premještanja i postojanja mobilne stanice za mjerenje, uvrštavanje projekata izgradnje I i IX transverzale u Program javnih investicija za period do 2021. godine, uspostavljanje stručnog tijela za donošenje odluka o parafiskalnim nametima itd. Aktivnosti vlade bile su u suprotnosti sa obećanim u slučaju dva obećanja iz oblasti ekonomije. U Budžetu za 2019. godinu na plate i naknade je izdvojeno 156 miliona KM više nego prethodne godine (44,2% u poređenju sa prošlogodišnjim 33,8%), a time je prekršena obećana mjera fiskalne konsolidacije. Drugo obećanje se odnosi na Kantonalni akcioni plan zaštite okoliša (KEAP) 2017.-2022. Ove godine jeste izdvojeno više za ovaj plan u odnosu na prethodnu, 850 hiljada u odnosu na prošlogodišnjih 550 hiljada KM. Međutim, u ekspozeu se najavljuje „najmanje dvostruko povećanje“, što nije ispunjeno.

Dva ispunjena obećanja iz Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u KS zabilježena su i u oblasti Državnog uređenja, a ona se odnose na ukidanje naknada službenicima i izabranim profesionaliziranim dužnosnicima za aktivnosti koje se obavljaju u toku radnog vremena, kao i na ukidanje paušala za profesionalne skupštinske zastupnike. U ovoj oblasti je dato 40 obećanja, a Vlada je započela rad na ispunjavanju njih šest. Obećanje o moratoriju na zapošljavanje u javnim institucijama i firmama dobilo je ocjenu u progresu, s obzirom da je Vlada KS donijela zaključak kojim se nastavlja moratorij na novo upošljavanje na neodređeno vrijeme, u svim kantonalnim institucijama.

Od ukupno 75 datih obećanja iz oblasti obrazovanja, Vlada Kantona Sarajevo, započela je određene aktivnosti na ispunjavanju njih 16, dok se u slučaju ostalih 59 još uvijek čekaju konkretnije aktivnosti.

Neka od započetih obećanja odnose se na povećano investiranje u razvoj tehničkih i informatičkih nauka, kao i podršku informatičkom opismenjavanju u KS, pa je tako između ostalog organizovana i dodatna nastava iz predmeta informatika za učenike osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu planirana su i sredstva za obnovu BKC-a, rekonstrukcije vrtića, kurikularnu reformu, a radi se i na završetku izgradnje Akademije scenskih umjetnosti.

U oblasti Pravne države, Istinomjer prati ukupno 36 obećanja, od kojih je u prvih stotinu dana rada Vlade KS njih 11 ocijenjeno kao započeto, ocjenu u progresu dobila su tri obećanja, dok realizacija 21 obećanja još uvijek nije započela. U ovom segmentu svoga djelovanja Vlada KS do sada je najviše učinila u podizanju javnih rasprava na viši nivo, objavi registra zaposlenih u javnom sektoru u KS, te izradi Nacrta zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika Kantona Sarajevo koji se našao na dnevnom redu Treće radne sjednice Skupštine KS održane 23.01.2019. godine, kada je i usvojen, te kao takav upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Određeni koraci učinjeni su i na polju razvijanja javne svijesti o štetnosti korupcije u skladu sa strateškim dokumentima, jačanju ljudskih i materijalnih kapaciteta Uprave za inspekcijske poslove, zatim usvajanju Zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju, te aktivnoj podršci borbi protiv šovinizma, rasne, etničke i vjerske mržnje kod mladih. Obećanje o uvođenju načela dvostepenosti kroz izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima u odredbama koje se odnose na imenovanje policijskog odbora, u roku od dva mjeseca od formiranja Vlade, ocjenjeno je kao neispunjeno.

Istinomjer prati ukupno 27 obećanja Vlade KS u oblasti zdravstva, od kojih je u prvih 100 dana rada Vlada provodila aktivnosti na realizaciji ukupno osam obećanja, koja se uglavnom odnose na rad javnih zdravstvenih ustanova, sistematizacije radnih mjesta te utvrđivanje deficitarnih i suficitarnih kadrova u zdravstvenim ustanovama. Ocjenu u progresu dobila su dva obećanja koja se odnose na “jačanje uloge Zavoda za javno zdravstvo”, u pogledu izrade preventivnih programa i aktivniju uloga Zavoda u davanju preporuka stanovništvu, te obećanje koje se odnosi na unapređenje zdravstvene zaštite na primarnom nivou i kvaliteta pružanja preventivne, dijagnostičke i kurativne brige za pacijente.

Obećanja iz oblasti zdravstva čija realizacija nije započeta uglavnom se odnose na donošenje odluka u vezi sa reformom zdarvstvenog sistema, odnosno donošenje zakona i strategija od kojih izdvajamo: Zakon o finansijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova, Zakon o zaštiti i sufinansiranju pri liječenju oboljelih od Kronove bolesti te drugih rijetkih oboljenja, Strategiju zadržavanja zdravstvenog kadra na prostoru KS kao i izradu strategije palijativne njege i liječenja teško oboljelih lica i dr.

U oblasti socijalne politike, dato je 48 obećanja. Vlada Kantona Sarajevo je započela rad na 19 obećanja, od kojih je jedno ocijenjeno i ocjenom u progresu, dok rad nije započet na 28 obećanja. Od obećanja na kojima je započet rad izdvaja se obećanje vezano za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, koje je dobilo ocjenu u progresu. Vlada Kantona Sarajevo je u proteklih 100 dana pokrenula i aktivnosti na izradi jedinstvene baze korisnika socijalne pomoći, te na olakšavanju dolaska do prvog stana za mlade osobe. Također, započete su i aktivnosti vezane za potpisivanje i potpunu primjenu kolektivnih ugovora.

S obzirom da se radi o prvih stotinu dana rada Vlade KS, može se zaključiti da su postignuti prilično dobri rezultati na realizaciji mjera iz potpisanog Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u KS, ali u predstojećem periodu potrebno je ubrzati započete aktivnosti kako bi u konačnici one mogle rezultirati ispunjenim obećanjima. To se posebno odnosi na donošenje konkretnih zakonskih i strateških mjera koje su sadržane u ovom sporazumu, ali i početak realizacije drugih projekata, posebno onih iz oblasti infrastrukture, poboljšanja poslovnog ambijenta, ali i veće otvorenosti i transparentnosti kantonalnih institucija.

Vizuelni prikaz rezultata možete pogledati na LINKU.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!