Analize

Vlada Kantona Sarajevo u prvoj godini mandata provodila je aktivnosti na ispunjavanju više od polovine datih obećanja

Vlada Kantona Sarajevo u prvoj godini mandata u potpunosti je ispunila 14 obećanja od ukupno 311, koliko ih je Istinomjer izdvojio iz “Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.”. Osim toga u progresu je ocijenjeno 36 obećanja, a započet je i rad na ispunjavanju 122 obećanja. Jedno obećanje ocijenjeno je kao neispunjeno, te jedno kao neutemeljeno. Vlada KS nije provodila nikakve aktivnosti na ispunjavanju 137 datih obećanja.

Istinomjer je obećanja izdvojio iz sporazuma na osnovu kojeg je krajem decembra 2018. godine formirana Vlada KS, koji su potpisale partije Naša stranka, Narod i Pravda, Socijaldemokratska partija, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta, i Nezavisna bosanskohercegovačka lista.

Najviše obećanja, ukupno 86, dato je u oblasti ekonomije. Ispunjena su tri obećanja, i to obećanje o mjerama za trajno sređivanje prostorno-planske dokumentacije i uspostavu učinkovitog sistema za upravljanje bazama podataka o stanju i raspoloživosti komunalne infrastrukture, izmjeni Zakona o zakupu poslovnih prostora, te o izradi studije o korištenju obnovljivih izvora energije. Ocjenu u progresu dobilo je šest obećanja, a od njih se ističe obećanje o jednom kuponu/karti za sve javne prevoznike, obećanje o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, strateško rješavanje problema odvoza smeća na deponiji Smiljevići, te izmjene Zakona o koncesijama. Ocjenu započeto dobilo je 27 obećanja, rad nije započet na 49 obećanja, dok je jedno obećanje dobilo ocjenu neispunjeno.

U oblasti obrazovanja Istinomjer je izdvojio 75 obećanja, od kojih nijedno nije ispunjeno tokom prve godine mandata. Ipak, treba istaći da je Vlada KS započela realizaciju 38 datih obećanja, a pet obećanja je dobilo ocjenu u progresu. Obećanja koja su dobila ocjenu u progresu odnose se, između ostalog na obnovu Bosanskog kulturnog centra, sufinansiranje filmova u KS, izgradnju Akademije scenskih umjetnosti, produženi boravak u osnovnim školama, te na izmjenu Zakona o obrazovanju odraslih u pravcu smanjenja ograničenja za subjekte i institucije koje smiju provoditi ovaj vid obrazovanja i proširiti spisak subjekata. U kontekstu obećanja koje se odnosi na kurikularnu reformu – ”Puna reforma nastavnih planova i programa s fokusom na dijete s nastavnicima kao glavnim akterima” treba naglastiti da su učinjeni prvi koraci u kreiranju savremenih kurikuluma zasnovanih na ishodima učenja u skladu sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa koje je objavila državna Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Iz oblasti socijalne politike Istinomjer prati 48 obećanja. U prvoj godini mandata u potpunosti su ispunjena dva i to obećanje o provedbi revizije Pravilnika za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje, te obećanje o uspostavi jedinstvene baze korisnika socijalne pomoći. Ocjenu u progresu dobilo je 13 obećanja, a među njima se ističu obećanja o stambenom zbrinjavanju boračke populacije, osiguranju nesmetanog pristupa javnim institucijama osobama sa invaliditetom, te boljem informisanju građana o pravima i mogućnostima iz oblasti socijalne politike. Započet je rad na 20 obećanja, između ostalog na unapređenju položaja samohranih roditelja, unapređenju rada javnih kuhinja, te na reformi socijalne zaštite. Vlada KS nije započela rad na 13 obećanja, među kojima su uvođenje posebnih pogodnosti za korisnike najnižih penzija, te donošenje zakona o alimentacijskom fondu ili zakona o zaštiti i finansiranju porodica s djecom s poteškoćama u razvoju.

Ukupno 40 obećanja dato je u oblasti državnog uređenja, a od toga su u potpunosti ispunjena četiri obećanja. Ministarstvo saobraćaja KS kreiralo je Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo što je dovelo do ispunjavanja obećanja o reviziji prakse i kriterija izdavanja posebnih od odobrenja u saobraćaju na način da ostane isključivo za vatrogasce, hitnu pomoć, interventna vozila, komunalne službe, s obzirom da su novim zakonom uređene prakse i kriteriji izdavanja odobrenja. Dva obećanja u ovoj oblasti ispunjena su još u prvih 100 dana rada Vlade KS, a odnose se na Ukidanje paušala za profesionalne zastupnike i Ukidanje naknada službenicima i izabranim profesionalnim dužnosnicima. Ispunjeno je i obećanje o Objedinjavanju procesa javnih nabavki u KS. U ovoj oblasti u progresu je ispunjavanje još 6 obećanja, a među njima su obećanje o Rekonstrukciji i stavljanju u upotrebu spomenika na Vracama, donošenju Moratorija na zapošljavanje u javnim institucijama, ali i kontroli utroška javnih sredstava. Također, započete su aktivnosti na digitalizaciji javne uprave u KS, uređenju upotrebe beneficija i privilegija kao i na rekonstrukciji upravljanja javnim preduzećima. Vlada KS u ovoj oblasti nije provodila aktivnosti na ispunjavanju 21 obećanja.

U oblasti zdravstva Istinomjer prati ukupno 27 obećanja koja su dale političke stranke koje su formirale Vladu Kantona Sarajevo. Tokom prve godine dana rada Vlade KS započete su određene aktivnosti na realizaciji ukupno 19 obećanja. Ocjenu započeto dobilo je 17 obećanja, dok su ocjenu u progresu dobila dva obećanja, a ona se odnose na programe liječenje, jačanje uloge Zavoda za javno zdravstvo KS te unapređenje zdravstvene zaštite. S tim u vezi, u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” u aprilu ove godine otvorena je moderno opremljena stomatološka ambulanta, koja će pružati usluge za 181 dijete, koliko ih boravi u ovoj ustanovi. Također, počeli su i radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Doma zdravlja u Općini Stari grad. U toku prve godine madata obnovljeno je i otvoreno odjeljenje pedijatrije u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš”. Ocjenu nije započeto dobilo je osam obećanja, od kojih izdvajamo obećanje da će sredstava od akciza biti usmjeravana u zdravstvene fondove, zatim izradu strategije palijativne njege i liječenja teško oboljelih lica, donošenje Zakona o zaštiti i sufinansiranju liječenja oboljelih od Kronove bolesti i bolesti ulceroznog kolitisa, te unapređenje kvaliteta bolničke ishrane.

Istinomjer je iz Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022. izdvojio ukupno 35 obećanja iz oblasti pravne države. U prvoj godini mandata u okviru ove oblasti ispunjeno je 5 obećanja od kojih jedno sa zakašnjenjem. Započeto je ispunjavanje njih 12, u progresu su četiri, dok ispunjavanje obećanog nije započeto u 14 slučajeva. Pored toga, aktivnosti na jednom obećanju su započete pa zaustavljene, a radi se o nabavci “višenamjenskog helikoptera za operativne poslove MUP-a kao i za civilne potrebe”.

Iz grupe obećanja koja su ispunjena ovom prilikom izdvajamo donošenje Uredbe o kontroli javnih nabavki, objavu Registra zaposlenih u javnom sektoru u KS, te donošenje Zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika Kantona Sarajevo. Izrada Zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju u organima uprave i ostalim institucijama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo, jačanje kapaciteta redovnih sudova u KS, jačanje kapaciteta Upave za inspekcijske poslove te jačanje institucija revizije i upostava sankcija za ponavljanje negativnih revizorskih izvještaja i nalaza neka su od obećanja čije je ispunjavanje započeto. U progresu su bile aktivnosti na ispunjavanju obećanja kao što je provođenje obaveza BiH iz programa Partnerstvo za otvorenu vladu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u BiH, ali i ono koje se odnosilo na podizanje javnih rasprava na viši nivo.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!