Analize

Vlada FBiH: "Ne morate uplaćivati doprinose, razumijemo da je kriza"

erdal trhuljIako su u svojim predizbornim programima gotovo sve partije koje su formirale Vladu FBiH dale niz obećanja iz domena zaštite prava radnika, a koja su se posebno odnosila na redovne uplate doprinosa, posljednji potez Vlade FBiH koja je od Vijeća ministara BiH tražila izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH, mogao bi ozbiljno dovesti u pitanje njihovo ispunjavanje.

Naime, Vlada Federacije BiH je na 81. sjednici, održanoj 3. septembra 2013. godine, na inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži izmjena Zakona o javnim nabavkama BiH. Izmjenama ovog zakona koje predlaže Vlada FBiH bi se omogućilo da one firme koje krše prava radnika, tj. koje ne uplaćuju redovno doprinose, mogu učestvovati na tenderima u sistemu javnih nabavki BiH, što prema trenutnom zakonskom rješenju nije moguće.

Za mogućnost konkurisanja na tenderima firme, prema ovom rješenju, ne bi morale dokazati da su ispunile obaveze u vezi plaćanja socijalnog osiguranja, nego samo podnijeti „dokaz o stabilnom finansijskom poslovanju“.

Bez obzira što je Ekonomsko i socijalno vijeće BiH početkom godine zaključilo da je potrebno što prije pokrenuti postupak donošenja sistemskih rješenja, kako bi se počelo rješavati pitanje velikih dugovanja nastalih neuplaćivanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, svoj potez u Vladi FBiH su opravdali činjenicom da ne postoje sistemska rješenja kojima bi bio riješen problem (ne)uplaćivanja doprinosa. Umjesto predlaganja takvih rješenja, Vlada FBiH se, pak, odlučila da ovakve firme još i „nagradi“ pružajući im mogućnost da učestvuju na tenderima za javne nabavke.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Avad Bahto smatra da bi se ovakvim rješenjem otvorile dodatne mogućnosti za zanemarivanje obaveza prema državi i radnicima što je iz ugla sindikata potpuno neprihvatljivo.

„Pravdati to sistemskim, dugoročnim rješenjem problema, koji je generisan davno i koji kontinuirano traje, predstavlja izraz krajnjeg licemjerstva. Ti su se problemi mogli i trebali riješiti davno na veoma jasan, jednostavan i precizan način. Politike koje upravljaju ovim društvom to nisu htjele zbog svojih interesa, a, kao što se iz ovog prijedloga vidi, to i dalje ne žele“, kaže Bahto.

Ova ideja još je čudnija kada se zna da su SDA i SDP, koje čine okosnicu federalne Vlade, u svojim izbornim programima obećale da će provoditi mjere kojima bi se osigurala redovna uplata doprinosa.

SDP je u svom predizbornom programu obećao da će preduzeti „radikalne mjere“ kako bi se vršila redovna i potpuna uplata doprinosa za PIO/MIO, kao i da će prisiliti poreske i druge inspekcije da preduzimaju rigorozne mjere protiv svih poslodavaca koji ne vrše redovne uplate doprinosa za ili ih obračunavaju na umanjene iznose plata. Ova stranka također je obećala i da će u što kraćem roku uspostaviti sistem praćenja uplate doprinosa, te da će u slučaju neuplaćivanja na vrijeme, djelovati prema takvim poslodavcima. Pored toga, SDP je dao i niz obećanja fokusiranih upravo na popravljanje položaja radnika i osiguranje poštovanja njihovih prava.

Sa druge strane, SDA je također obećala da će kontinuiranim mjerama nadležnih institucija proširiti obuhvat učešća osiguranika u sistemu na sve radnosposobne kategorije stanovništva kroz redovnu uplatu doprinosa.

Ovakav potez u direktnoj je suprotnosti sa obećanjima obje ove stranke.

U Transparency International BiH smatraju da bi izmjene Zakona o javnim nabavkama koje su predložene zaključkom Vlade F BiH, ne samo bile višestruko štetne za državu odnosno budžet, već bi ohrabrili poslodavce da ne poštuju obaveze prema radnicima.

„Zaista je teško razumjeti šta se namjerava postići ovim izmjenama, ali se šalje jedna jako loša poruka svim onim poslodavcima koji izmiruju obaveze prema državi, jer ih se dovodi na ovakav način u neravnopravan položaj prilikom tenderskih procedura sa onim poslodavcima koji ne izmiruju obaveze prema državi“, kaže izvršni direktor Transparency Internationala u BiH, Srđan Blagovčanin.

Iako ova inicijativa još nije razmatrana u Vijeću ministara i ostaje nada da neće biti usvojena, krajnje je poražavajuće da predstavnici upravo onih partija koje su obećavale popravljanje teškog položaja radnika, u izvršnoj vlasti povlače potpuno suprotne poteze kojima ne samo da se ne podstiče vladavina prava, nego se nagrađuje kršenje zakona i to preko leđa jedne od najranjivijih socijalnih kategorija.

(Istinomjer)

Pitajte Istinomjer!