Ispunjeno

Vlada BPK rješila pitanje potkrovnih stanova

Emir OkovicPočetkom ove godine, novoizabrani premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Emir Oković, održao je sastanak sa predstavnicima općine Goražde. Na sastanku se pričalo o rješavanju gorućih pitanja i zajedničkim projektima. Premijer Oković je tom prilikom rekao:

(…) Ako ćemo govoriti o konkretnijim pitanjima možemo spomenuti recimo pitanje potkrovnih stanova, pojedina imovinska pitanja vezana za imovinu Kantona poput Staračkog doma i drugih objekata, a koji se vode kao vlasništvo Kantona, odnosno nalaze se da kažem u rascjepu izmedju Kantona i Općine. (..) Očigledno je da su pojedini problemi rješivi u 2015. godini. Neki zasigurno će morati biti projecirani na neki duži period kao što su pitanja sportskih objekata itd. U svakom slučaju ovo što je rješivo, odmah ćemo ići da to rješimo u ovoj godini, da adekvatno pokušamo te probleme projicirati u Budžet, Program rada Vlade, a vjerovatno i lokalnih zajednica i mislim da je ovo jedan doista dobar način i put za rješavanje.

Domaćin sastanka, načelnik Općine Goražde dr. sci. Muhamed Ramović, tom je prilikom istakao:

Dakle, niz je tih projekata, a najviše iz oblasti ministarstva za privredu, ministarstva za urbanizam, zdravstvo, pa i boračka pitanja, jer želimo što prije da riješimo i problem potkrovnih stanova kako bi donijeli trajno rješenje za naše građane. To su uglavnom boračke populacije, socijalne kategorije i ta raspodjela bi išla onako kako Kanton napravi za svoje, tako bi i mi odredili svoje kriterije i odmah bi planirali da krenemo sa sanacijom krovova na ovim zgradama u Titovoj ulici kao i ulici Meha Drljevića, da riješimo pitanje fasada na ovim zgradama i na mnogim drugim. (…)

Problem potkrovnih stanova u Goraždu datira još iz 1996. godine, kada su građeni potkrovni stanovi za koje nije postojala dozvola za građenje. Dodatan problem ovih stanova bilo je i vlasništvo nad istima, oko kojeg su se sporile Općina Goražde i BPK.

Još u junu ove godine, premijer Oković i ministar za boračka pitanja, Zijad Briga, sastali su se sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja s područja BPK-a Goražde, kada su razgovarali o završetku aktivnosti na dodjeli, odnosno prodaji, potkrovnih stanova u Vitkovićima pripadnicima boračke populacije, kao i o rješavanju određenih zahtjeva vezanih za sanaciju krovova. Svi sudionici sastanka tada su se složili da su ispoštovane sve zakonske regulative i rokovi da ovi stanovi konačno dobiju svoje vlasnike, te da treba pristupiti potpisivanju kupoprodajnih ugovora.

Samo par dana kasnije, Vlada BPK u skupštinsku je proceduru uputila i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum Vlade i Općine Goražde o statusu potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu. Nakon dugogodišnjeg sporenja u vezi vlasništva nad 79 potkrovnih stanova, obje strane dogovorile su se da ih podijele u omjeru 50%-50%, s tim da će i jedni i drugi u istom omjeru snositi troškove njihovog uređenja i sanacije. Davanjem saglasnosti premijeru za potpisivanje kupoprodajnih ugovora sa licima koji su pravo na kupovinu stana stekli na osnovu jedinstvenih lista reda prvenstva za boračku populaciju i populaciju mladih, okončana je procedura prodaje potkrovnih stanova u naselju Vitkovići.

Šest mjeseci kasnije, 28.12.2015. godine, napokon je potpisan Sporazum o ustupanju potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu, radi rješavanja njihovog statusa. U ime Općine Goražde, Sporazum sa premijerom Vlade BPK-a je potpisao načelnik općine Muhamed Ramović, a njegovom potpisivanju, između ostalih, prisustvovali su predsjedavajuće Skupštine BPK-a i Općinskog vijeća Goražde, Aida Obuća i Jelena Mirković, te kantonalni ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković. Sporazumom su definisana međusobna prava i obaveze u realizaciji aktivnosti koje se odnose na pravo građenja, uspostavu prava vlasništva na 79 stanova, te podjelu stanova i upis prava vlasništva na stanovima između sporazumnih strana vezanih za potkrovne stanove u prethodno pomenutim ulicama. Kada je u pitanju podjela stanova, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde je pripalo 38 stanova, dok je Općini Goražde pripao 41 stan, od čega 33 stana u ulici Maršala Tita i 8 stanova u ulici Jusufa Duhovića.

Općina Goražde i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona najavljuju nastavak dosadašnje dobre saradnje u cilju rješavanja problema građana, a u tom duhu mi premijeru Okoviću dajemo ocjenu ispunjeno.

 

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!