Analize

Više od polovine zaposlenih u BiH prima platu nižu od prosječne

Dostizanje četverocifrenog iznosa prosječne plate u BiH nešto je čime se vole pohvaliti zvaničnici/e iz oba bh. entiteta. Prema podacima entitetskih zavoda za statistiku, u Republici Srpskoj to se desilo u julu, a Federaciji BiH u oktobru 2021. godine. Kada se uzme čitava prošla godina u obzir, prosječna plata u RS iznosila je 1.004 KM, dok je u FBiH bila 996 KM. Na nivou države BiH, prosječna plata 2021. godine iznosila je 998 KM. Ovom analizom pokušat ćemo odgovoriti na pitanje, koliko radnika/ca u BiH zaista zarađuje tu prosječnu platu.

Za potrebe analize posmatrali smo zvanične podatke o prosječnim platama Agencije za statistiku BiH (BHAS) za 2021. godinu, te podatke o broju zaposlenih na kraju 2021. godine koje su objavili Federalni zavod za statistiku (FZS) i Republički zavod za statistiku (RZS).

Treba reći da se obim podataka o platama i zaposlenim koje ove institucije objavljuju razlikuju, te smo ovim povodom posmatrali prosječne plate za 88 oblasti po KD BiH 2010, a koje je objavila BHAS, dok smo broj zaposlenih preuzeli iz statističkih izvještaja entitetskih zavoda kako bismo dobili jasniju sliku o tome koliko radnici/e u BiH zarađuju kada se u statistike pogleda izvan prosjeka.

KD BiH 2010 je klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti u Bosni i Hercegovini, a koristi se za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju statističkih podataka. Koristi se i za razvrstavanje poslovnih subjekata prema ekonomskim aktivnostima koje obavljaju. Sastoji se od četiri hijerarhijska nivoa koja su označena na sljedeći način:
prvi nivo – područje (npr. Prerađivačka industrija,..)

drugi nivo – oblast (npr. proizvodnja prehrambenih proizvoda,…)

treći nivo – grana (npr. Proizvodnja pekarskih proizvoda,…)

četvrti nivo – razred (npr. Proizvodnja dvopeka i keksa)

Prosječne plate i broj zaposlenih

Prema podacima BHAS, prosječna plata u BiH 2021. godine iznosila je 998 KM. Podaci entitetskih zavoda kažu da je u FBiH tokom prošle godine bilo zaposleno 525.397 osoba, a u RS 236.254 osobe, što ukupno iznosi 761.651 zaposlenih.

Analiza plata po oblastima ne uključuje podatke Brčko Distrikta. Prema BHAS, 2021. godine u Brčkom je u prosjeku bilo zaposleno 17.795 osoba. Prosječna neto plata iznosila je 961,23 KM.

Trgovina na malo je oblast koja zapošljava najviše osoba. Od 761.651 zaposlenih, 11% ih je radilo u maloprodaji za prosječnu platu od 665 KM. Sljedeća oblast po broju zaposlenih je javna uprava u kojoj je radilo 74.235 osoba, odnosno 10% od ukupnog broja zaposlenih u oba entiteta, i to za duplo veću prosječnu platu nego u oblasti trgovine, 1.351 KM.

U oblasti obrazovanja radilo je 9% zaposlenih za prosječnu platu od 1.022KM, 6% zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite zarađivalo je u prosjeku 1.377 KM.

Najniže prosječne plate isplaćivane su zaštitnim i istražnim djelatnostima. Zaposleni/e u toj oblasti prosječno su zarađivali/e 501 KM. Samo 15 KM više zarađivali/e su zaposleni/e u djelatnostima pripreme i usluživanja hrane i pića. Prosječne plate ispod 600 KM zabilježene su u oblastima proizvodnje odjeće, putničkim agencijama, prerade drveta (bez proizvodnje namještaja), pomoćnim uslugama u vađenju ruda i kamena, te proizvodnji tekstila. U oblastima gdje su isplaćivane prosječne plate ispod 600 KM, 2021. godine u prosjeku je radilo 8% od ukupnog broja zaposlenih, odnosno nešto više od 62 hiljade osoba.

Najčešća prosječna plata tokom prošle godine kretala se između 600 i 700 KM, zarađivalo ju je 21% zaposlenih, dok je plate između 800 i 900 KM zarađivalo 13% uposlenih.

Kada se pogledaju prosječne plate ispod 998 KM, koliko je državni prosjek, vidjećemo da je 59% zaposlenih primalo platu ispod prosjeka.

Iznad državnog prosjeka platu je primalo 41%, odnosno između 1.000 i 1.200 KM 16% zaposlenih, dok ih je 25% imalu platu veću od tog iznosa.

Najveća prosječna plata isplaćivana je u oblasti pomoćnih djelatnosti kod finansijskih usluga i djelatnosti osiguranja i iznosila je je od 2.164 KM. U ovoj oblasti radilo je tek 0,16% od ukupnog broja zaposlenih.

“Institucija” toplog obroka

Prosječna neto plata koju objavljuje BHAS ne sadrži sadrži dodatke na platu poput toplog obroka. Ipak, kako su nam potvrdili iz RZS, zaposleni/e u RS koji primanja ostvaruju preko budžeta nemaju toplog obroka kao zasebne kategorije, odnosno naknada za topli obrok ulazi u iznos osnovne plate i ne može se posebno iskazati. To znači da je topli obrok uključen u iznos plate za one koji rade u javnoj upravi, obrazovanju i zdravstvu, što predstavlja najmanje 25% zaposlenih u Republici Srpskoj.

Visina toplog obroka u RS utvrđena je Odlukom Vlade Republike Srpske i iznosi 0,75 % prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, odnosno od 22.2.2022. godine radnik/ca ima pravo na topli obrok u bruto iznosu od 11,60 KM, odnosno 8,00 KM u neto iznosu, za svaki dan koji je radnik/ca bio/la na poslu. U FBiH radniku/ci se isplaćuje naknada u dnevnom iznosu od 0,5 – 1,0% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.

Riječ je o iznosu koji se isplaćuje ukoliko poslodavac ne osigurava ishranu. Koliko privrednih subjekata ima organizovanu ishranu, a koliko “toplog obroka” radnicima/ama biva isplaćeno na račun, nije obuhvaćeno statističkim izvještajima.

U oba bh. entiteta plata je prešla 1.000 KM tokom prošle godine. Iako se u RS to desilo nešto ranije, ostaje činjenica da u 25% oblasti čije se plate finansiraju iz budžeta ne postoji naknada toplog obroka koja se dodaje na platu, već je uračunata u osnovnu platu. Riječ je o oblastima u kojima se isplaćuje plata iznad prosjeka i državnog i entitetskog.

Četverocifrenom visinom prosječne plate često se vole pohvaliti zvaničnici/e iz Republike Srpske. Zvaničnici/e iz Federacije BiH se ne hvale toliko visinom prosječne plate, koliko naglašavaju da topli obrok nije sastavni dio neto plate, te kako radnici/e u FBiH zarađuju više.

Čak i kad se doda iznos toplog obroka na najčešću platu u BiH, onu između 600 i 700 KM, ona će i dalje biti ispod prosjeka. Platu koja je 100 KM manja, odnosno 100 KM veća od prosjeka zarađivalo je 18% od ukupnog broja zaposlenih, dok je platu manju od prosjeka zarađivalo čak 59% zaposlenih tokom 2021. godine.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!