Veće plate policijskim službenicima u HNK

Sindikat policije HNK i Vlada ovog kantona još od ljeta vode dijalog o novom kolektivnom ugovoru kojim bi, između ostalog, bilo definisano i povećanje plata policijskih službenika. Dijalog između Sindikata i Vlade HNK započeo je u julu 2018. godine, nakon što su odgođeni ranije najavljeni mirni protesti policijskih službenika, zbog „nagomilanih problema u MUP-u HNK“.

Krajem oktobra ove godine, Vlada HNK je saopštila da bi se kolektivni ugovori sa sindikatom policije mogli realizovati zajedno sa usvajanjem okvirnog kantonalnog budžeta za 2019. godinu.

Vlada HNK razmatrala je i informacije o tijeku pregovora sa sindikatima policije i državnih službenika i namještenika. Istaknuto je kako se pregovori odvijaju u korektnom ozračju i duhu socijalnoga dijaloga te se uskoro, odnosno najkasnije do usvajanja dokumenta okvirnog budžeta i budžeta HNK za 2019. godinu, očekuje potpisivanje kolektivnih ugovora.”

Vlada HNK, 30.10.2018.

Isto je ponovljeno i sredinom novembra već na narednoj na sjednici Vlade HNK, na kojoj je između ostalog i najavljeno:

Tokom rasprave osobito je istaknuto kako će u Budžetu biti planirana sredstva za onaj dio obaveza koje je Vlada preuzela potpisivanjem kolektivnih ugovora sa sindikatima zdravstva i obrazovanja kao i onih čije se potpisivanje uskoro očekuje, odnosno kolektivnih ugovora sa sindikatima policijskih i državnih službenika i namještenika.” 

Vlada HNK, 13.11.2018.

Na sjednici održanoj 12. decembra, Vlada HNK je dala saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora sa sindikatom policije kojim je definisano i povećanje plata policijskih službenika u naredne tri godine.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, nastavljajući kontinuisani i otvoreni socijalni dijalog s predstavnicima sindikata u cilju poboljšanja prava i materijalnoga položaja korisnika Budžeta, dala je saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora koji se zaključuje sa sindikatom policije HNK. Ujedno, usvojen je Zaključak kojim Vlada prihvata dogovor sa reprezentativnim sindikatom o povećanju plata policijskih službenika MUP-a HNK na način da će plata biti povećana za naredne tri budžetske godine i to 5% za svaku godinu počevši od 1.1.2019. godine.”

Vlada HNK, 12.12.2018. 

S obzirom da je Vlada HNK usvojila Kolektivni ugovor sa Sindikatom policije kako je ranije i najavljeno, te da je pristala i na povećanje plata policijskim službenicima, obećanja data proteklih mjeseci, Istinomjer će ocijeniti kao ispunjena.

(Istinomjer.ba)

 

Inicirano ukidanje carine za uvoz električnih automobila

Uvoznici vozila okupljeni u udruženju pri Privrednoj komori FBiH održali su početkom jula 2018. godine sastanak sa...

Počelo izmirivanje preostalih dugova bivšim radnicima “Željeznica RS”

Do kašnjenja u isplati dugovanja jednom broju radnika došlo je usljed kašnjenja uplate druge tranše kredita Svjetske banke. Posljednji zahtjev Svjetskoj banci za povlačenje prve tranše kredita...


Finansiranje OKC Abrašević

Zastupnica SDP u Parlamentu FBiH, Lana Prlić najavila je kako će podnijeti inicijativu za finansiranje OKC Abrašević, koji se nalazi u Mostaru. Kao razlog je navela da se ovo udruženje samo...