Istina

Ured za reviziju FBiH za 2020. godinu dao negativno mišljenje za Opštinu Drvar

Srpska napredna stranka (SNS) Drvar se 20.4.2022. godine u svom saopštenju za javnost, koje se odnosilo na rad aktuelne načelnice Opštine Drvar Dušice Runić, između ostalog, pozvala i na Izvještaj o finansijskoj reviziji Opštine Drvar za 2020. godinu, koji je objavio Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Foto: Novosti.rs

U vezi s tim, u obraćanju javnosti iz SNS-a Drvar, između ostalog, ustvrdili su sljedeće:

U 2021. godini Ured za reviziju Federacije BiH vršio je reviziju poslovanja opštine Drvar za 2020. godinu i, gle čuda, Ured je dao negativno mišljenje te utvrdio da u blagajni opštine nedostaje 53.000 KM, a 1.427.000 KM nije utrošeno po Zakonu o budžetima FBiH, tj. nema dokaza gdje je novac potrošen, a zbog čega je Opštinsko vijeće pokrenulo krivičnu prijavu.

SNS Drvar, 20.4.2022.

Saopštenje je, kako se navodi, javnosti upućeno u vezi s opozivom načelnice Runić te, u vezi s tim, podsjećamo da je na 4. vanrednoj sjednici Opštinskog vijeća Drvar, održanoj 25.2.2022. godine, usvojen Prijedlog odluke o pokretanju postupka opoziva načelnice Opštine Drvar.

Tragom navoda SNS-a Drvar, Istinomjer je konsultovao Izvještaj o finansijskoj reviziji Opštine Drvar za 2020. godinu, kojeg je Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine objavio u septembru 2021. godine.

Tako se u njegovom uvodnom dijelu podsjeća da se izvještaj nezavisnog revizora daje na osnovu provedene finansijske revizije, koja obuhvata reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima, te u nastavku daje negativno mišljenje, koje je, pored ostalog, obrazloženo na sljedeći način:

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Opštine Drvar, koji obuhvataju: Bilans stanja na 31.12.2020. godine, Račun prihoda i rashoda, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, te Analizu iskaza – tekstualni dio, uključujući i rezime značajnih računovodstvenih politika. Prema našem mišljenju, zbog važnosti pitanja opisanih u odjeljku Osnova za negativno mišljenje, finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Opštine na 31.12.2020. godine, novčane tokove i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Izvještaj o finansijskoj reviziji Opštine Drvar za 2020. godinu

Potvrda navoda SNS-a Drvar da je utvrđeno da u blagajni nedostaje 53.000 KM nalazi se u dijelu Izvještaja pod nazivom “Gotovina, kratkoročna potraživanja i razgraničenja”, u kojem se, pored ostalog, zaključuje:

U Bilansu stanja pogrešno su iskazana novčana sredstva u blagajni i na bankovnim računima budući da je u poslovnim knjigama iskazano stanje od 416.359 KM, dok je stvarno stanje novčanih sredstava 363.354 KM (tačka 6.2.1 Izvještaja).

Izvještaj o finansijskoj reviziji Opštine Drvar za 2020. godinu

Ukoliko se od iskazanog stanja od 416.359 KM oduzme iznos navedenog stvarnog stanja novčanih sredstava od 363.354 KM, dobije se razlika od 53.005 KM, koliko se i navodi u saopštenju SNS-a Drvar.

Kad je riječ o tvrdnji da “1.427.000 KM nije utrošeno po Zakonu o budžetima FBiH, tj. nema dokaza gdje je novac potrošen”, i ona je tačna, s obzirom na to da se u dijelu Izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, pod nazivom “Izvještaj o reviziji usklađenosti”, u tačci 4.) navodi:

Ne možemo potvrditi namjenski utrošak doniranih sredstava po sporazumima o finansiranju projekata donatorskim sredstvima u iznosu od 1.427.060 KM jer nije prezentirana dokumentacija koja potvrđuje u koje namjene su sredstva utrošena, što nije u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH (tačka 6.1.1.3 Izvještaja).

Izvještaj o finansijskoj reviziji Opštine Drvar za 2020. godinu

Nakon uvida u sadržaj Izvještaja o finansijskoj reviziji Opštine Drvar za 2020. godinu. kojeg je objavio Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, Istinomjer navedene tvrdnje SNS-a Drvar ocjenjuje istinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!