Nedosljedno

U Zavidovićima se prodaje zgrada prvobitno namijenjena za socijalno neprofitno stanovanje

U okviru projekta “Socijalno neprofitno stanovanje u Zavidovićima”, krajem jula 2016. godine započelo se sa radovima na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Zavidovićima čiji je stambeni dio bio namijenjen za socijalno neprofitno stanovanje.

 

Kako je tada rečeno, u skladu sa ugovorom o zajedničkoj izgradnji ovog objekta koji se nalazi u ulici Radnička b.b., “suinvestitor će o svom trošku izgraditi podrumske prostorije i poslovni dio zgrade, nakon čega je Opština Zavidovići obavezna nastaviti izgradnju zgrade od tri sprata stambenog dijela zgrade”.

Pored ostalog, nakon završetka izgradnje ovog objekta, dogovoreno je da će “suinvestitor biti vlasnik poslovnog dijela, dok će Opština Zavidovići biti vlasnik 14 stanova sa pripadajućim podrumima koji će se na osnovu javnog poziva dodjeljivati domaćinstvima ili pojedincima koji iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da riješe stambeno pitanje u skadu sa kriterijima i procedurama propisanim Zakonom o socijalno-neprofitnom stanovanju Zeničko-dobojskog kantona.”

Početkom 2018. godine izgradnja pomenute zgrade bila je u završnoj fazi, te je načelnik Opštine Zavidovići, Hašim Mujanović tom prilikom potvrdio njenu namjenu:

Projekt Socijalno neprofitno stanovanje u Zavidovićima vrijedan je oko 400.000 maraka i nije klasično zbrinjavanje beskućnika. Prijaviti se mogu građani iz više kategorija, od demobilisanih boraca do deficitarnog kadra i slično.

Hašim Mujanović, 10.01.2018.

Međutim, suprotno navedenom, 08.11.2019. godine na zvaničnoj stranici Opštine Zavidovići osvanuo je oglas “za prodaju nekretnina 14 novoizgrađenih stanova u stambeno-poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.č. 672/17 k.o. Zavidovići koja se nalazi u ulici Radnička”.

U oglasu se još između ostalog navodi da će se prodaja svih 14 stanova izvršit u cjelini putem javnog nadmetanja – licitacije, koja će se održati dana 27.11.2019. godine u zgradi Opštine Zavidovići „Velika sala“, sa početkom u 11:00 sati”.

Svemu je, a na prijedlog načelnika Mujanovića, prethodila odluka o promjeni namjene ove stambeno-poslovne zgrade donesene od strane Opštinskog vijeća Zavidovići na 32. sjednici održanoj 30.04.2019. godine.

Slijedom navedenog, na 37. sjednici Opštinskog vijeća Zavidovići, 31.07.2019. godine donesena je i Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u vlasništvu Opštine Zavidovići.

Ova odluka objavljena 09.08.2019. godine u Službenom listu Opštine Zavidovići, a u članu 1. Odluke se kaže:

Pod uslovima i na način regulisan ovom Odlukom sprovest će se javnim nadmetanjem – licitacijom (u daljnjem tekstu licitacija) prodaja nekretnina – novoizgrađenih stanova u stambeno-poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.č. 672/17 k.o. Zavidovići koja se nalazi u ulici „Radnička“ b.b., označeni kako slijedi…

Službeni list Opštine Zavidovići, 09.08.2019.

U članu 2. Odluke se navodi da će se “prodaja naprijed navedenih svih 14 stanova vršiti u cjelini, sa početnom prodajnom cijenom u iznosu od 557.931,00 KM bez PDV-a”.

Ovim Istinomjer stav načelnika Opštine Zavidovići, Hašima Mujanovića u vezi prvobitne namjene zgrade za Socijalno neprofitno stanovanje u Zavidovićima ocjenjuje nedosljednim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!