Istina

U Velikoj Kladuši tokom minulog mandata povećan broj zaposlenih

U okviru izborne kampanje za Lokalne izbore 2020. godine, Laburistička Stranka BiH održala je planirane aktivnosti u naseljima Johovica, Todorovo i Podružnici Grad koja se nalaze na području Opštine Velika Kladuša. Tom prilikom pored ostalog bilo je i riječi i o porastu broja zaposlenih u toj lokalnoj zajednici tokom minulog mandata 2016. – 2020. godine.

Tokom prezentacije programa “Život dostojan čovjeka” istaknuto je da je proširenje djelatnosti u javnom sektoru i uspostava novih proizvodnih jedinica pozitivno djelovala i na privatni sektor.

Početak rada novih poslovnih jedinica doveo je do povećanja broja zaposlenosti a samim tih i do povećanja potrošnje u uslužnim djelatnostima kod privatnog sektora.

Laburistička Stranka BiH, 3. novembar 2020.

Uvidom u podatke obavljene u Statističkom biltenu JU “Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (USK)” objavlljene 1. 12. 2016. godine, na području Velike Kladuše broj zaposlenih lica u oktobru iste godine iznosio 4.036.

U skladu sa podacima Biltena, taj broj je u maju 2017. godine porastao na 4.107, a trend rasta nastavio se i u 2018. i 2019. godini. Tako je u decembru 2018. godine broj zaposlenih iznosio 5.100, a krajem 2019. godine 5.226.

U prvoj polovini 2020. godine došlo je do pada broja zaposlenih u Velikoj Kladuši, te je prema posljednjim objavljenim podacima u Statističkom biltenu JU “Službe za zapošljavanje USK” koji se odnose na avgust 2020. godine taj broj iznosio 4.549.

Međutim, podaci o broju zaposlenih osoba prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca objavljenim na stranici Porezne uprave Federacije BiH ukazuju na to da je broj zaposlenih na području Velike Kladuše zaključno sa 28. 9. 2020. godine ponovo bio iznad 5.000 te je iznosio 5.014.

S obzirom na to da je tokom minulog mandata 2016. – 2020. godine broj zaposlenih na području Velike Kladuše zabilježio porast od 978, Istinomjer će s tim u vezi tvrdnju iznesenu na navedenom skupu Laburističke Partije BiH ocijeniti istinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!