Neistina

U Upravi JP Ceste FBiH nisu kadrovi SDA

Tokom gostovanja na RTVTK 9.11.2023. godine, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Fahrudin Skopljak (SDA) govorio je o nezavidnoj putnoj cestovnoj infrastrukturi u Tuzlanskom kantonu, pritom se osvrnuvši na rad Javnog preduzeća Ceste FBiH.

Screenshot: RTVTK

Na komentar voditeljice da nije amnestirao SDA od kritika na angažman po pitanju izgradnje i rekonstrukcije puteva u Tuzlanskom kantonu, Skopljak je ustvrdio da Uprava JP Ceste FBiH još uvijek nije smijenjena, odnosno da su članovi SDA još uvijek u upravljačkim strukturama:

I u ovom momentu, kad ja, evo, na određen način, da tako kažem, vodim neki rat sa ljudima iz Cesta Federacije, tamo sjede ljudi iz SDA. Dakle, uprava tog preduzeća još uvijek nije smijenjena i ja, prije svega, svojoj stranci to zamjeram.

Fahrudin Skopljak, 14.11.2023.

Suprotno njegovim riječima, Vlada FBiH je na 16. sjednici, održanoj 4.10.2023. godine, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Ceste FBiH za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Luke Raguža za v.d. izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove te Ademira Toromanovića za v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove. Na poziciji direktora ostao je Ljubo Pravdić, koji ovu funkciju obavlja još od 2015. godine.

Na web stranici JP Ceste FBiH također se nalaze imena Pravdića, Toromanovića i Raguža kao članova Uprave preduzeća. Nijedan od njih nije član SDA, kako je to Fahrudin Skopljak konstatovao. Ljubo Pravdić je član HDZ-a BiH, dok su Ademir Toromanović i Luka Raguž kadar POMAK-a, odnosno SDP-a BiH, te su obojica bili kandidati svojih stranaka na Općim izborima 2022. godine.

Prije imenovanja aktuelnog saziva Uprave JP Ceste FBiH, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove u Upravi ovog preduzeća bio je Bekir Isaković, koji je imenovan zajedno s direktorom Pravdićem 2015. godine, te je ovu poziciju obnašao sve do 2023. godine. Isaković je član SDA, te je također bio kandidat na Općim izborima 2022. godine. Ipak, kako smo naveli, on od oktobra ove godine nije član Uprave JP Ceste FBiH.

Istinomjer je kontaktirao Fahrudina Skopljaka pitanjem za koje članove Uprave JP Ceste FBiH tvrdi da su članovi SDA, ali do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

Shodno činjenici da je Vlada FBiH 4.10.2023. godine imenovala novu Upravu JP Ceste FBiH te da u njoj više ne sudjeluju članovi SDA, tvrdnju Fahrudina Skopljaka da “Uprava tog preduzeća još uvijek nije smijenjena”, odnosno da “tamo sjede ljudi iz SDA”, Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!