Neispunjeno

U Tuzlanskom kantonu prolongirano ostvarivanje prava boraca mlađih od 57 godina

Ministar za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona (TK), Amir Kulagić još je početkom januara tekuće godine najavio usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Izjavivši tom prilikom “da očekuje da će novim zakonom problemi boračke populacije u velikoj mjeri biti riješeni”, ministar Kulagić je dodao:

Očekujemo da polovinom marta na drugoj sjednici Skupštine TK usvoji prijedlog izmjena i dopuna Zakona i time se stvore pretpostavke da i demobilisani borci mlađi od 57 godina počnu ostvarivati pravo na egzistencijalnu naknadu.

Amir Kulaglić, 07. januar 2020.

S tim u vezi, Vlada TK je 04. 02. 2020. godine utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Tokom marta 2020. godine prijedlog izmjena i dopuna pomenutog zakona nije usvojen od strane Skupštine TK, a isti se našao na dnevnom redu 24. sjednice ovog zakonodavnog tijela održane 30. 04. 2020. godine.

Međutim, kada je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u pitanju, u informaciji za javnost sa pomenute sjednice navedeno je sljedeće:

Za sjednicu je bilo predviđeno razmatranje 6. tačaka dnevnog reda, međutim 1. tačka – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, povučen je od strane Vlade Tuzlanskog kantona na doradu i bit će ponovo razmatran na 25. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će biti održana u petak, 8. maja 2020. godine.

Skupština Tuzlanskog kantona, 30. april 2020.

Ovim Istinomjer obećanje resornog ministra Amira Kulagića da će Skupština TK polovinom marta usvojiti Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ocjenjuje neispunjenim, te ćemo nastaviti pratiti daljnje aktivnosti u tom pravcu.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!