Radi se na tome

Raspisan tender za izgradnju nove zaobilaznice oko Živinica

Magistralna cesta Sarajevo – Tuzla jedan je od najfrekventnijih putnih pravaca u državi. Kako bi se ubrzao protok saobraćaja, Vlada FBiH je u ovogodišnjem budžetu izdvojila 20 miliona konvertibilnih maraka u svrhu izgradnje nove zaobilaznice oko Živinica, ka Tuzli. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona najavili su početak radova do kraja godine.

Foto: gradzivinice.ba

Vrijednost projekta je 20 miliona konvertibilnih maraka, a za njegovu realizaciju je zaduženo Javno preduzeće Ceste FBiH. Pomoćnik ministra trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović precizirao je u kojoj su fazi trenutne aktivnosti na realizaciji ovog projekta i kada se očekuje početak izvođenja građevinskih radova.

Prvo i osnovno je da ćemo graditi novu magistralnu cestu od Šićkog broda prema Đurđeviku, tzv. zaobilaznica oko Živinica. Sa tim ciljem Vlada FBiH je u budžetu FBiH za 2021. predvidjela i obezbijedila 20 miliona maraka. Mi očekujemo do kraja maja mjeseca 2021. godine završetak projekta za LOT 2 na toj zaobilaznici. Nakon završetka tog projekta, očekuje se raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača radova i, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, odnosno žalbi koje bi odugovlačile sam proces izgradnje, očekujem da ćemo izabrati izvođača radova i negdje u drugom dijelu 2021. godine krenuti sa izgradnjom te zaobilaznice.

Nenad Lukanović, 8.4.2021.

Krajem augusta 2021. godine, JP Ceste FBiH raspisalo je tender za izvođenje radova na poddionici dva, u okviru magistralnog puta Šićki Brod-Đurđevik, od Tuzle prema Sarajevu. Kako je navedeno na portalu javnih nabavki BiH, radi se o aukciji za izvođenje građevinskih radova na poddionici dva, Šićki Brod – Đurđevik, ukupne dužine 5,85 kilometara. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora iznosi nepunih 30 miliona maraka bez PDV-a, te će se javno otvaranje ponuda obaviti početkom oktobra ove godine. Rok za izvođenje radova prema tenderskoj proceduri je 30 mjeseci od početka radova ili od dana uvođenja izvođača u posao.

S obzirom na to da je JP Ceste FBiH raspisalo tender za izvođenje radova na poddionici dva, Šićki Brod-Đurđevik, Istinomjer obećanju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK-a, da će radovi na izgradnji zaobilaznice oko Živinica početi u drugoj polovini 2021. godine, daje ocjenu radi se na tome, te ćemo nastaviti pratiti realizaciju ovog projekta.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!