Neispunjeno

Gradnja zaobilaznice oko Živinica nije počela u 2021. godini

Magistralna cesta Sarajevo – Tuzla jedan je od najfrekventnijih putnih pravaca u BiH, a kako bi se ubrzao protok saobraćaja, Vlada FBiH je u budžetu za 2020. godinu izdvojila 20 miliona KM u svrhu izgradnje nove zaobilaznice oko Živinica, ka Tuzli. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona početak radova na ovoj zaobilaznici najavili su do kraja 2021. godine.

Foto: gradzivinice.ba

Pomoćnik ministra trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović precizirao je u aprilu 2021. godine u kojoj su fazi trenutne aktivnosti na realizaciji ovog projekta i kada se očekuje početak izvođenja građevinskih radova.

Prvo i osnovno je da ćemo graditi novu magistralnu cestu od Šićkog broda prema Đurđeviku, tzv. zaobilaznica oko Živinica. Sa tim ciljem Vlada FBiH je u budžetu FBiH za 2021. predvidjela i obezbijedila 20 miliona maraka. Mi očekujemo do kraja maja mjeseca 2021. godine završetak projekta za LOT 2 na toj zaobilaznici. Nakon završetka tog projekta, očekuje se raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača radova i, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, odnosno žalbi koje bi odugovlačile sam proces izgradnje, očekujem da ćemo izabrati izvođača radova i negdje u drugom dijelu 2021. godine krenuti sa izgradnjom te zaobilaznice.

Nenad Lukanović, 8.4.2021.

Za realizaciju projekta izgradnje zaobilaznice oko Živinica zaduženo je Javno preduzeće Ceste FBiH, koje je krajem augusta 2021. godine raspisalo tender za izvođenje radova na poddionici dva, u okviru magistralnog puta Šićki Brod – Đurđevik, od Tuzle prema Sarajevu. Kako je navedeno na portalu javnih nabavki BiH, radi se o aukciji za izvođenje građevinskih radova na poddionici dva, Šićki Brod – Đurđevik, ukupne dužine 5,85 kilometara. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora iznosi nepunih 30 miliona KM bez PDV-a, te je, prema tenderskoj dokumentaciji, javno otvaranje ponuda trebalo biti obavljeno početkom oktobra 2021. godine. Navedeno je i da je rok za izvođenje radova, prema tenderskoj proceduri, 30 mjeseci od početka radova ili od dana uvođenja izvođača u posao.

U decembru 2021. godine, za Istinomjer je iz JP Ceste FBiH rečeno da je zbog dosta upita, pojašnjenja i dopuna u vezi sa tenderskom procedurom otvaranje ponuda odgođeno u odnosu na prvobitni rok kako bi ponuđači mogli kvalitetno predati svoje ponude.

Ponude su otvorene 29.11.2021. godine i u toku je evaluacija ponuda. Nakon evaluacije i E-aukcije donijet će se Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču.” (..) Ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, kao što su žalbe na Odluke o dodjeli ugovora i nazdor, kao i na žalbe na Rješenja o eksproprijaciji, početak radova bi se mogao očekivati sredinom 2022. godine.

JP Ceste FBiH, 14.12.2021.

S obzirom na to da radovi na izgradnji zaobilaznice oko Živinica nisu počeli do kraja 2021. godine, Istinomjer će obećanje Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, da će se to desiti u drugoj polovini 2021. godine, ocijeniti kao neispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!