Analize

Sve statističke institucije u BiH po prvi put “pod jednim krovom”?

Nedavno je iz Agencije za statistiku BiH najavljeno da će, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, “po prvi put, od 2009. godine biti ažuriran Master okvir uzorka” s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvaliteta statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima.

Svoje učešće u realizaciji ovog projekta, krajem aprila ove godine, najavio je i Federalni zavod za statstiku. Tada je saopćeno da će Federalni zavod za statistiku “zajedno s ostale dvije statističke institucije u BiH u saradnji s Evropskom unijom radi na projektu reforme statističkog sistema u BiH”.

Moram naglasiti da svi podaci koje mi dobijemo i obradimo, podložni su reviziji i kontroli međunarodnih eksperata, a posebno EUROSTAT-a. Također, naše podatke koje smo dobili poredimo i s podacima koje ima Međunarodni monetarni fond (MMF) ili Svjetska banka i u svim segmentima naše procjene prate njihove i obratno. I na taj način vršimo kontrolu a što pokazuje kvalitet načina na koji radimo. Dakle, sve je podložno kontroli i provjeri i sve je javno.

Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku, 24.04.2019.

Kremić je, govoreći o saradnji sve tri statističke agencije u BiH, podsjetio na odluku PIC-a i Zakon o statistici BiH, zbog čega je na njegove izjave odmah reagovao Republički zavod za statistiku RS.

Da je ova Odluka ranije implementirana imali bismo i nacionalni i regionalni bruto domaći proizvod (BDP), jedinstvene metodologije, ne bi trošili vrijeme oko dogovaranja procesa za implementaciju popisa stanovništva ili dolazećeg popisa poljoprivrede i mnogih drugih problema s kojima se susrećemo i s kojima smo se susretali.

Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku, 24.04.2019.

Ideja o “ujedinjenju tri statističke agencije u BiH” tada je od strane Republičkog zavoda za statistiku RS okarakterisana kao ”nerealna, neobjektivna i neustavna”, te kao ideja “koja služi u dnevnopolitičke svrhe”.

On zapravo ovakvim izjavama urušava instituciju na čijem je čelu.

Republički zavod za statistiku RS, 26.04.2019.

U Republičkom zavodu za statistiku RS su tada potvrdili da “postoji projekat podrške reformi javne uprave i statističkog sistema”, ali da on “ne podrazumijeva reformu statistike u organizacionom smislu”.

Cilj projekta je da, kao i prethodni projekti ovog tipa, jača, unapređuje i razvija statističke oblasti. U ovom projektu konkretno pažnja će biti usmjerena na jačanje i unapređenje statistike nacionalnih računa i poslovnih statistika.

Republički zavod za statistiku RS, 26.04.2019.

Podsjećamo, Vijeće za implementaciju mira (PIC), s tadašnjim visokim predstavnikom Pedijem Ešdaunom donijelo je 2002. godine Zakon o statistici BiH. Shodno Odluci Visokog predstavnika iz 2002. godine, koja je “odmah stupila na snagu” i kojom se “proglašava Zakon o statistici Bosne i Hercegovine, a kojom se od entiteta zahtijeva da usuglase svoje zakone i propise glede prikupljanja, obrade i distribucije statističkih podataka sa odredbama ovoga zakona, te kojom se od entiteta zahtijeva da započnu sa pregovorima sukladno članku III.5 (b) Ustava Bosne i Hercegovine na način utvrđen ovom odlukom” propisano je “da statističke institucije trebaju započeti procese spajanja tako da sve budu pod jednim krovom”.

Zakon u privitku, koji predstavlja sastavni dio ove odluke, stupa na snagu sukladno članku 35. ovoga zakona, na privremenom temelju, dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u odgovarajućemu obliku bez izmjena i dopuna i postavljanja bilo kakvih uvjeta. Od entiteta se zahtijeva da usuglase svoje zakone i propise glede prikupljanja, obrade i distribucije statističkih podataka sa odredbama ovog zakona, te da osiguraju da su ti zakoni i propisi adekvatni za zaštitu ustavnih prava i sloboda svih osoba.

Odluka Visokog predstavnika iz 2002. godine

Realizacija projekta na osnovu kojeg će statističke institucije u BiH, kako je saopćeno iz Agencije za statistiku BiH, “po prvi put nakon deset godina dobiti novi okvir uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima” započela je 17. septembra tekuće godine.

Svrha tog projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi Master okvir uzorka će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja. Samim tim, u sljedećim istraživanjima riješiće se problem iz Master uzorka domaćinstava iz 2009. u kojem su promjene u domaćinstvima tokom vremena rezultirale vrlo visokom stopom neodgovora i manjim reprezentativnim uzorkom.

Agencija za statistiku BiH, 11.09.2019.

Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku “popisnih krugova prema definiranoj metodologiji (uključujući upitnik) koju su pripremile tri statističke institucije u BiH”. Ovo ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine s već definiranom strukturom i brojem popisnih krugova.

Upitnik sadrži 13 pitanja, počevši od pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, zatim o statusu objekta, broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi, obrazovnim karakteristikama.

Republički zavod za statistiku RS, 17.09.2019.

Predviđeno trajanje popisivanja za jedan kvartal je 22 dana, a učesnicima ankete, kako je saopćeno iz Agencije za ststistiku BiH, garantuje se zaštita ličnih podataka.

Garantujemo da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni te da će prikupljeni podaci biti korišteni isključivo za statističke svrhe.

Agencija za statistiku BiH, 17.09.2019.

Predviđeno je da anketiranje traje svega nekoliko minuta, a “umjesto upitnika na papiru, koji je korišten tokom popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, anketari će ovog puta vršiti unos podataka na laptopima i statističkim institucijama će podatke dostavljati na dnevnoj bazi”.

Ovakav vid prikupljanja, obrade i objave statističkih podataka, osim što predstavlja jednu od obaveza BiH na njenom putu ka EU, također je i obaveza u skladu sa domaćim zakonodavstvom koja je nakon skoro 15 godina, koliko je prošlo od donošenja Zakona o statistici BiH, tek započela da se ispunjava. Ipak, obzirom na stavove koji dolaze iz Republike Srpske malo je vjerovatno da će u skorije vrijeme sve tri statistilke institucije biti pod jednim krovom u skladu sa zakonom, te će saradnja i dalje biti na nivou potreba realizacije pojedinih projekata.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!