Neistina

Sudska vlast (ne)ostaje neovisna

Lidija Korać
Lidija Korać

“Sudska vlast ostaje i dalje odvojena od izvršne i zakonodavne. Ovaj prijedlog zadržava integritet VSTS-a. I dalje se zadržava uloga VSTS-a“, pojasnila je Koraćeva.

(Klix.ba, 12.11.2012.)

Komentar:

Nije baš tačna konstatacija članice Predsjedništva SDP-a Lidije Korać koju je dala nakon potpisivanja sporazuma njene partije i SNSD-a kako će sudska vlast i dalje ostati neovisna ako se provede rješenje iz sporazuma. Istina je da će VSTV i dalje vršiti konkursnu proceduru za glavne tužioce i njihove pomoćnike i time zadržati dio svojih nadležnosti uz vođenje disciplinskih postupaka, no s obzirom da u sporazumu ove dvije partije stoji da “glavne tužioce na svim nivoima vlasti imenuju nadležna zakonodavna tijela na prijedlog Vijeća ministara, entitetskih i kantonalnih vlada sa liste uspješnih kandidata koju je utvrdio VSTV”, jasno je da će krajnju odluku o imenovanjima glavnih tužilaca donositi 14 zakodavnih organa u BiH – PS BiH, NSRS, PS FBiH, kantonalne skupštine i Skupština Brčko distrikta BiH. S obzirom na samo ovaj segment potpisanog dogovora, sudska vlast neće biti potpuno neovisna, obzirom da će zakonodavna vlast imati glavnu riječ u izboru glavnih tužilaca u BiH, koji će pak birati ostale tužioce na svim nivoima vlasti. Prema tome ni izjava Lidije Korać nije istinita.

(istinomjer.ba)

 

Izborni cirkus
Pitajte Istinomjer!