Analize

Analiza predizbornog programa: Socijaldemokratska partija BiH (SDP)

SDP je ambiciozno postavio ciljeve u narednom periodu – drugi su po količini datih obećanja (SDP je dao 350 obećanja), a prvi po konkretnosti. Što se konkretnosti tiče, SDP je dao 113 ili 32,29% konkretnih obećanja, što je najviše od svih partija, dok je na to dodao 72 ili 20,57% djelimično konkretnih obećanja. Na nekonkretnom dijelu skale, SDP je dao 134 djelomično nekonkretna obećanja ili 38,29%, dok je samo 28 bilo nekonkretno (8%). SDP je u svom programu imao i 3 (0,86%) neutemeljena obećanja.

[footag foo=”chart1”]

Kada govorimo o oblastima, SDP je najviše posvetio socijalnoj i zdravstvenoj politici, 113 obećanja ili 32,29% svih obećanja, a onda slijede ekonomija sa 1'7, obrazovanje sa 76, te državno uređenje sa 43 obećanja. Iz ovoga je jasno vidljivo kako je SDP-ov program bio baziran na 5 oblasti koje je ova stranka smatrala ključnim, dok su još obećanja dali iz oblasti državnog uređenja i to 7 obećanja, te iz vanjske politike 4 obećanja. Ostale oblasti nisu bile zastupljene u programu SDP-a.

[footag foo=”chart2”]

Pitajte Istinomjer!