Uncategorized

SNSD: Politički partneri

“Na nivou državnih organa Bosne i Hercegovine SNSD će birati političke partnere. Nema unaprijed prirodnih ili predodređenih koalicija, niti nezaobilaznih partnera, ali isto tako, svi u Bosni i Hercegovini moraju računati da nema nikakve stabilne vlasti ili politike u Bosni u narednim godinama koja neće morati uobziriti stavove SNSD.”
Razlog:
S obzirom da je vrlo neprecizno formulisan, ovaj dio SNSD-ove programske platforme može se tumačiti na više načina. Ukoliko se odnosi na nesklapanje koalicija sa političkim neistomišljenicima, može se reći da SNSD jeste birao koalicione partnere, ali, isto tako, i da je ušao u koaliciju sa partijom (SBiH) sa kojom je bio u najvećem raskoraku i sukobu.
Objašnjenje:
Funkcionisanje vlasti na državnom nivou više puta se našlo pred kolapsom upravo zbog sukoba između stavova SNSD-a i SBiH, koji su se prenosili na rad državnih institucija. U tom pogledu, nikako se ne može reći da je vladajuća koalicija uspjela da oformi “stabilnu vlast ili politiku” u Bosni i Hercegovini.
Pitajte Istinomjer!