Uncategorized

SNSD: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU početkom 2007

“Početkom 2007. godine želimo potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom Unijom.”


Razlog:
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je godinu i po dana kasnije, u junu 2008.
Objašnjenje:
SNSD je, zajedno sa Strankom za BiH, bio ključni faktor u generisanju politčke krize i opstruiranju postizanja dogovora o ključnim pitanjima, prvenstveno reformi policije, koja je bilo neophodno usaglasiti da bi došlo do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kriza je načelno riješena isključivo pritiscima međunarodne zajednice, koji su doveli do potpisivanja tzv. Mostarske deklaracije, nakon čega je Evropska komisija parafirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH 4. decembra 2007. godine, dok je sam sporazum potpisan tek nakon što je državni parlament konačno usvojio set zakona o kojima se prethodno pregovaralo dvije godine.

Pitajte Istinomjer!