Uncategorized

SNSD: Materijalna pomoć i zaustavljanje diskriminacije povratnika u FBiH

“Na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine naročit interes SNSD okrenut je problemima povratnika i prestanku njihove neustavne diskriminacije od najviših do najnižih organa vlasti, promjenama zakonodavstva u tom smjeru, a u praksi, povećanim ulaganjima u obnovu i razvoj krajeva izraženim povratkom, od Drvara i Bosanskog Petrovca, preko Vozuće, do Mostara i Čapljine, gdje SNSD sve snažnije i ozbiljnije djeluje.”


Razlog:
Postoje incijative, programi i finansije koje se ulažu u pomoć povratnicima u Federaciji BiH, ali ne može se govoriti o ostvarenim najavljenim političkim efektima, niti o povećanom, pa čak ni stabilnom i konzistentnom ulaganju u ovoj oblasti. Diskriminacija povratnika i dalje ostaje nerješeno pitanje i jedna od ključnih prepreka za povratak izbjeglih i raseljenih lica.
Objašnjenje
“Aktuelna Vlada RS (preciznije, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica) je nastavila neke od projekata započetih u prethodnoj Vladi (učešće u Fondu za povratak na nivou BiH) i započela nove (Projekat rekonstrukcije stambenog fonda, započet 2006) koji, između ostalog, obuhvataju i rad na povratku izbjeglica i raseljenih lica u FBiH. Ministarstvo je usvojilo i određene procedure namijenjene boljem regulisanju raspodjele sredstava za pomoć povratnicima. No, na temelju izvještaja Ministarstva o postignutim rezultatima u oblasti povratka u FBiH, ne može se precizno odrediti kakav je kontinuirani učinak ovih projekata i inicijativa, s obzirom da se podaci o postignućima projekata nekad daju zbirno za Federaciju i Republiku Srpsku, ili bez naznake na koji se entitet odnose (izvor: http://www.vladars.net/1, http://www.vladars.net/2, http://www.vladars.net/3, http://www.vladars.net/4 ).
Sa druge strane, Vlada nije bila konzistentna u izdvajanju budžetskih sredstava za pomoć povratnicima u Federaciju BiH, koja su plasirana kroz stavke finansiranja povratka u FBiH i izdvajanja za zajednički Fond za povratak. U odnosu na ukupna budžetska sredstva namjenjena Minstarstvu za izbjeglice i raseljena lica u svrhu pomoći povratnicima, Vlada je u prosjeku trošila 8,53% na finansiranje povratka u FBiH od 2006 do 2009, kada je ovaj iznos rapidno opao i procentualno (na 5,6%) i u samom iznosu (sa dotadašnjeg prosjeka oko 2.127.000 KM na svega 509.000 KM). Slična je situacija i sa izdvajanjima za Fond za povratak (pad sa 14% na samo 0,6% 2009. godine).
U odnosu na opštine koje je SNSD izdvojio kao prioritetne, Drvar, Mostar i Bosanski Petrovac stoje kao najviše dotirane opštine tokom 2008 i 2009 godine (u prosjeku oko 250.000 KM godišnje), dok se, recimo, Čapljina javlja u dnu tabele utrošenih sredstava (oko 70.000 KM godišnje). (izvor http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Documents/6mjesecni%20izvjestaj%202009.pdf, http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Documents/Izvjestaj%202008.pdf).”

Pitajte Istinomjer!