Uncategorized

SNSD: Alokacija državnih institucija i ravnomjeran regionalni razvoj

BiH ne može opstati na tezi da je politički, ekonomski, finansijski, kulturni centar države samo Sarajevo.Politika SNSD-a je alokacija državnih institucija širom Bosne kao i politika ravnomjernog regionalnog razvoja.


Razlog:
Velika većina državnih institucija koncentrisana je u Sarajevu. Razvoj pojedinačnih regija (opština i kantona) je vrlo neravnomjeran.
Objašnjenje
Od 73 državne institucije pobrojane na sajtu Agencije za državnu službu BiH, svega 11 se nalazi izvan Sarajeva (Državna regulatorna komisija za električnu energiju u Tuzli; Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u Mostaru; Komisija za koncesije BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Ombudsmen za ljudska prava BiH, Agencija za osiguranje depozita BiH u Banja Luci, te Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine i Agencija za nadzor nad tržištem BiH u Istočnom Sarajevu), s tim da još 4 institucije imaju urede i u Sarajevu i van njega. To znači da se oko 80% državnih institucija nalazi isključivo u glavnom gradu. Velike razlike su i dalje prisutne u razvoju različitih regija u BiH, kako između različitih kantona, među kojima ubjedljivo dominira Kanton Sarajevo (Analiza makroekonomskih pokazatelja po kantonima” Federalnog zavoda za programiranje razvoja iz 2009 godine:
http://www.fzzpr.gov.ba/
), tako i između različitih opština u Republici Srpskoj. (vidjeti SMTHN br 2)

Pitajte Istinomjer!