Uncategorized

SNSD: Republika Srpska kao bolji dio BiH

Cilj je da Republika Srpska ekonomski jača i da bude bolji dio BiH.


Razlog:
Kada se pogledaju glavni ekonomski indikatori (BDP, nezaposlenost, proizvodnja, visina plata, itd.), ekonomski bilans RS u odnosu na FBiH varira, bilježeći i bolje i lošije rezultate u različitim oblastima. Ipak, u odnosu na BiH, Federacija BiH i dalje predstavlja uspješniji dio u pogledu učešća u ukupnom ekonomskom bilansu države.
Objašnjenje:
Prema uporednim podacima IRB RS, u posljednje 4 godine rast BDP-a bio je veći u Federaciji BiH nego u Republici Srpskoj, osim u 2008. godini, kada je RS bilježila veći rast BDP-a od FBiH (http://www.irbrs.net/statistika.aspx?tab=2&god=2007&lang=lat). 2009. godine RS je zabilježila neznatno veći pad BDP-a (2,89%) nego Federacija (2,88%). (http://bhas.ba/Arhiva/2010/sao/GDP_P_2009_001_001_01-bh.pdf). Prema podacima Agencije za statistiku BiH, učešće RS u ukupnom BDP Bosne i dalje je skoro duplo manje nego učešće FBiH – prosječno godišnje učešće FBiH u državnom BDP u četvorogodišnjem periodu iznosi oko 63,4%, dok je za RS 34,2% (http://www.bhas.ba/ARHIVA/2008/SAO/Nacionalni%20racuni/gdp-1.pdf, http://bhas.ba/Arhiva/2010/sao/GDP_P_2009_001_001_01-bh.pdf).

Pitajte Istinomjer!